Održan 6. Kongres hitne medicine

U organizaciji Hrvatskog liječničkog zbora, Hrvatskog društva za hitnu medicinu u Vodicama je, u vremenu od 03.06.-05.06.2022.godine, održan 6. Kongres hitne medicine.  Među brojnim predavačima iz Hrvatske i inozemstva bili su i predstavnici Zavoda za hitnu medicinu Primorsko-goranske županije.  Damir Rošić, dr.med. i Katja Strabić, dr.med. su imali zapažena predavanja, a Nikola...
read more

Još jedna edukacija za vozače 

Dana 26.05.2022.godine u Rijeci je održana još jedna edukacija za vozače koji rade u izvanbolničkoj hitnoj medicinskoj službi. Edukaciji je ukupno pristupilo 6 vozača, i to 3 vozača iz ispostave Čabar i 3 vozača iz Rijeke. Svi polaznici su uspješno završili tečaj. Edukaciju su vodili nacionalni instruktori Milan Lazarević, dipl.med.techn.spec. i Emilija Lazarević,...
read more

Edukacija za vozače

Dana 23.05. i 24.05.2022.godine u Rijeci su održane edukacijske vježbe za vozače u izvanbolničkoj hitnoj medicinskoj službi, na kojima je sudjelovalo ukupno 6 polaznika. Vježbe su vodili nacionalni instruktori Emilija Lazarević, mag.educ.rehab. i Darko...
read more

Edukacije u Malom Lošinju

U vremenu od 17.05.-18.05.2022.godine u ispostavi Mali Lošinj održane su dvije edukacijske vježbe obnove znanja i vještina, jedna za doktore medicine i medicinske sestre i tehničare, a druga za vozače. Obje vježbe su bile organizirane za djelatnike ispostava Mali Lošinj i Cres, kojima je ukupno pristupilo 10 polaznika, od čega 2 doktora medicine, 3 medicinske sestre/tehničara i 5...
read more

Edukacijske vježbe u Rijeci

U Nastavno edukacijskom centru u Rijeci održane su edukacijske vježbe za doktore medicine i medicinske sestre/tehničare. Vježbe su održane u vremenu od 13.05. do 15.05.2022.godine za ukupno 13 polaznika, od čega je bilo 5 doktora medicine, 4 prvostupnika sestrinstva i 4 medicinske sestre/tehničara. Vježbe su vodila četiri nacionalna...
read more

Prvi nadzorni audit za normu ISO 9001:2015

U vremenu od 02.05.-03.05.2022.godine certifikacijska kuća Bureau Veritas Croatia izvršila je prvi nadzorni audit u Zavodu za hitnu medicinu PGŽ za međunarodnu normu ISO 9001:2015. Radi se o normi za sustav upravljanja kvalitetom koju je Zavod uveo još u 2015.godini. Prvog dana izvida nadzorni tim je auditirao rad ravnateljstva, Medicinske prijavno-dojavne jedinice i voznog parka, a drugi...
read more