Održan tečaj „Porođaj na terenu“

Dana 16.prosinca 2019.g na Medicinskom fakultetu Sveučilišta u Rijeci održan je tečaj „Porođaj na terenu“ za 30 studenata medicine, a koji je organizirala studentska udruga CroMSIC. Edukaciju je vodila nacionalna instruktorica i voditeljica Nastavno edukacijskog centra Zavoda za hitnu medicinu PGŽ Emilija Lazarević, bacc.med.techn. Nakon uvodnog predavanja koje je trajalo oko 50...
read more

Posjet Dječjem vrtiću Viškovo

Na zamolbu uprave Dječjeg vrtića Viškovo delegacija Zavoda za hitnu medicinu PGŽ posjetila je dana 25.studenog 2019.g tu ustanovu sa jednim vozilom za obavljanje izvanbolničke hitne medicinske službe. Djeca vrtićkog uzrasta, njih oko 60-tak, pokazala su izniman interes u razgledanju vozila i sve medicinske opreme koja se u njemu nalazi, te su imali niz pitanja o svakom od pojedinih...
read more

Edukacija za djelatnike MPDJ u Rijeci

Dana 19.studenog 2019.godine u Rijeci je održan trening obnove znanja i vještina za rad u Medicinskoj prijavno-dojavnoj jedinici (MPDJ) kojem je pristupilo 5 djelatnika, jedna liječnica i četiri medicinska tehničara. Ove edukacijske vježbe su bile sukladne Edukacijskim programima za rad u izvanbolničkoj hitnoj medicini pa je Zavod za hitnu medicinu PGŽ dobio i odgovarajuće rješenje...
read more

Vježba Civilne zaštite PGŽ

U organizaciji Stožera Civilne zaštite Primorsko-goranske županije dana 12. listopada 2019.godine održana je vježba na temu tehničko-tehnološke nesreće na lokaciji ex INA Maziva Mlaka u Rijeci. U vježbi su sudjelovale sve operativne snage iz sustava Civilne zaštite PGŽ, njih oko 200, a cilj vježbe je bio provjeriti postupanje operativnih snaga u slučaju eksplozije u industrijskom...
read more

Priznanje Zavodu za hitnu medicinu PGŽ ispostava Rab

Dana 27. rujna 2019. godine u Rabu je održana svečana sjednica Skupštine Turističke zajednice Grada Raba, koja je upriličena povodom 130 godina obavljanja organizirane turističke djelatnosti na otoku Rabu. Tom prigodom je i Zavod za hitnu medicinu PGŽ dobio Priznanje za doprinos razvoju turizma i podršku turističkom gospodarstvu Grada Raba. Priznanje je u ime Zavoda za hitnu medicinu...
read more

Edukacija vozača u ispostavi Rab

Dana 20.rujna 2019.g održana je jednodnevna edukacija za vozače u ispostavi Rab Zavoda za hitnu medicinu PGŽ. Radilo se o obnovi znanja i vještina za 5 vozača iz ispostave Rab, a program tečaja bio je sukladan Edukacijskom programu u izvanbolničkoj hitnoj medicini. Tečaj su vodili nacionalni instruktori Zavoda za hitnu medicinu PGŽ Silvestra Španjol Kurilić, dr.med.spec. i Emilija...
read more