Edukacijske vježbe obnove znanja i vještina

U Nastavno edukacijskom centru u Rijeci je u vremenu od 24.-25.veljače 2020.godine održan tečaj edukacijskih vježbi obnove znanja i vještina za liječnike i medicinske tehničare/sestre u izvanbolničkoj hitnoj medicinskoj službi. Tečaju je pristupilo 9 polaznika, od čega 2 doktora medicine i 7 medicinskih tehničara/sestara. Tečaj je bio koncipiran sukladno Edukacijskim programima u...
read more

Radni sastanak djelatnika u Rijeci

Dana 14. veljače 2020.godine u Rijeci je održan radni sastanak djelatnika koji rade u Rijeci a na temu organizacije rada u uvjetima pojave i zbrinjavanja pacijenata  sa sumnjom da su zaraženi korona virusom (COVID-19) kao i mjerama zaštite djelatnika Zavoda pri tom zbrinjavanju. O stanju i mjerama koje predviđa postupnik Kriznog stožera Ministarstva zdravstva RH djelatnike je upoznao...
read more

Dječja olimpijada u OŠ „Nikola Tesla“ u Rijeci

Povodom obilježavanja Europskog dana broja 112 za hitne službe dana 11.veljače 2020.godine u OŠ „Nikola Tesla“ u Rijeci održana je Dječja oloimpijada na temu zaštite i spašavanja, s ciljem da se djecu educira o mogućim ugrozama i usvajanju novih vještina korisnih u slučaju katastrofa i velikih nesreća. Ovu manifestaciju u kojoj je sudjelovalo 600 učenika ove škole organizirao je...
read more

Edukacija u ispostavi Vrbovsko

Zavod za hitnu medicinu PGŽ je u vremenu od 08.-09.veljače 2020.g organizirao u ispostavi Vrbovsko edukaciju za 6 medicinskih sestara, od čega su 4 bile iz ispostave Vrbovsko i 2 iz ispostave Delnice. Radilo se o obnovi znanja i vještina, a sama edukacija bila je sukladna Edukacijskim programima u izvanbolničkoj hitnoj medicini. Edukaciju su vodili nacionalni instruktori Zavoda za hitnu...
read more

Edukacijski vikend u Rijeci

U vremenu od 24. do 26.siječnja 2020.godine u Rijeci je održana osnovna edukacija za djelatnike Zavoda za hitnu medicinu PGŽ. Edukacija je održana u Nastavno edukacijskom centru u Rijeci, a pristupilo je 6 polaznika, od čega 4 doktora medicine i 2 medicinske sestre/tehničara. Među liječnicima su bila i 2 liječnika koji rade pod nadzorom. Edukacija je bila sukladna propisanim Edukacijskim...
read more

Edukacija u Rijeci

U Nastavno edukacijskom centru u Rijeci je u vremenu od 17.-19.siječnja 2020.godine održana prva interna edukacija u novoj kalendarskoj godini za djelatnike Zavoda za hitnu medicinu PGŽ. Edukaciji je pristupilo ukupno 6 djelatnika, od toga 4 doktora medicine i 2 medicinska tehničara.  Edukacija je...
read more