Edukacija u Rijeci

U Nastavno edukacijskom centru u Rijeci je u vremenu od 17.-19.siječnja 2020.godine održana prva interna edukacija u novoj kalendarskoj godini za djelatnike Zavoda za hitnu medicinu PGŽ. Edukaciji je pristupilo ukupno 6 djelatnika, od toga 4 doktora medicine i 2 medicinska tehničara.  Edukacija je...
read more

Obilježen Dan Zavoda za hitnu medicinu PGŽ

Dana 14.siječnja 2020.godine u opatijskoj vili Antonio održana je svečanost u povodu obilježavanja Dana Zavoda za hitnu medicinu PGŽ i 126.obljetnice obavljanja djelatnosti hitne medicine u Opatiji, Primorsko-goranskoj županiji i Republici Hrvatskoj. Na taj dan je daleke 1894.godine barun dr Jaromir von Mundy osnovao prvu organiziranu hitnu medicinsku službu u Hrvatskoj, a prvi...
read more

Održan tečaj „Porođaj na terenu“

Dana 16.prosinca 2019.g na Medicinskom fakultetu Sveučilišta u Rijeci održan je tečaj „Porođaj na terenu“ za 30 studenata medicine, a koji je organizirala studentska udruga CroMSIC. Edukaciju je vodila nacionalna instruktorica i voditeljica Nastavno edukacijskog centra Zavoda za hitnu medicinu PGŽ Emilija Lazarević, bacc.med.techn. Nakon uvodnog predavanja koje je trajalo oko 50...
read more

Posjet Dječjem vrtiću Viškovo

Na zamolbu uprave Dječjeg vrtića Viškovo delegacija Zavoda za hitnu medicinu PGŽ posjetila je dana 25.studenog 2019.g tu ustanovu sa jednim vozilom za obavljanje izvanbolničke hitne medicinske službe. Djeca vrtićkog uzrasta, njih oko 60-tak, pokazala su izniman interes u razgledanju vozila i sve medicinske opreme koja se u njemu nalazi, te su imali niz pitanja o svakom od pojedinih...
read more

Edukacija za djelatnike MPDJ u Rijeci

Dana 19.studenog 2019.godine u Rijeci je održan trening obnove znanja i vještina za rad u Medicinskoj prijavno-dojavnoj jedinici (MPDJ) kojem je pristupilo 5 djelatnika, jedna liječnica i četiri medicinska tehničara. Ove edukacijske vježbe su bile sukladne Edukacijskim programima za rad u izvanbolničkoj hitnoj medicini pa je Zavod za hitnu medicinu PGŽ dobio i odgovarajuće rješenje...
read more

Vježba Civilne zaštite PGŽ

U organizaciji Stožera Civilne zaštite Primorsko-goranske županije dana 12. listopada 2019.godine održana je vježba na temu tehničko-tehnološke nesreće na lokaciji ex INA Maziva Mlaka u Rijeci. U vježbi su sudjelovale sve operativne snage iz sustava Civilne zaštite PGŽ, njih oko 200, a cilj vježbe je bio provjeriti postupanje operativnih snaga u slučaju eksplozije u industrijskom...
read more