Dječja olimpijada u OŠ „Nikola Tesla“ u Rijeci

Povodom obilježavanja Europskog dana broja 112 za hitne službe dana 11.veljače 2020.godine u OŠ „Nikola Tesla“ u Rijeci održana je Dječja oloimpijada na temu zaštite i spašavanja, s ciljem da se djecu educira o mogućim ugrozama i usvajanju novih vještina korisnih u slučaju katastrofa i velikih nesreća.

Ovu manifestaciju u kojoj je sudjelovalo 600 učenika ove škole organizirao je Područni ured civilne zaštite Rijeka u suradnji sa svim operativnim snagama sustava civilne zaštite PGŽ-a, koji su sudjelovali sa ljudstvom i svom opremom kojom raspolažu.

Zavod za hitnu medicinu PGŽ sudjelovao je sa svojim terenskim vozilom za rad u zimskim uvjetima kao i sa prikolicom tj. Jedinicom za velike nesreće.

Prezentaciju vozila i opreme izvodili su glavni medicinski tehničar Milan Lazarević, dipl.med.techn. i vozač Davor Iskra, voditelj Odjela tehničkih poslova.

Događanju je nazočio i ravnatelj Zavoda za hitnu medicinu PGŽ Davor Vukobrat, dr.med.spec., kao član Stožera civilne zaštite PGŽ.

Načelnik Stožera civilne zaštite PGŽ Marko Boras Mandić u svom je prigodnom obraćanju istaknuo spremnost svih operativnih snaga iz sustava civilne zaštite PGŽ da u slučaju potrebe adekvatno odgovore na sve krizne situacije.

Manifestacija se odvijala u školi i na trgu ispred škole, a istoj je pored lokalnih uzvanika nazočio i pomoćnik Ministra unutarnjih poslova i čelnik Ravnateljstva civilne zaštite MUP-a RH Damir Trut sa suradnicima.