Edukacija novozaposlenih medicinskih tehničara

U dane 27. I 29.ožujka 2019.godine u Edukacijskom centru u Rijeci održana je dvodnevna edukacija za 4 novozaposlena medicinska tehničara koji su netom primljeni na rad u Zavod za hitnu medicinu PGŽ.

Edukacijske vježbe za njih vodila je nacionalna instruktorica  i voditeljica Edukacijskog centra Zavoda za hitnu medicinu PGŽ Emilija Lazarević, bacc.med.techn.