Edukacija u ispostavi Vrbovsko

Zavod za hitnu medicinu PGŽ je u vremenu od 08.-09.veljače 2020.g organizirao u ispostavi Vrbovsko edukaciju za 6 medicinskih sestara, od čega su 4 bile iz ispostave Vrbovsko i 2 iz ispostave Delnice.

Radilo se o obnovi znanja i vještina, a sama edukacija bila je sukladna Edukacijskim programima u izvanbolničkoj hitnoj medicini.

Edukaciju su vodili nacionalni instruktori Zavoda za hitnu medicinu PGŽ Senka Kajčić, dr.med., Emilija Lazarević, mag.educ.rehab. i Milan Lazarević, dipl.med.techn.