Edukacija vozača u ispostavi Rab

Dana 20.rujna 2019.g održana je jednodnevna edukacija za vozače u ispostavi Rab Zavoda za hitnu medicinu PGŽ.

Radilo se o obnovi znanja i vještina za 5 vozača iz ispostave Rab, a program tečaja bio je sukladan Edukacijskom programu u izvanbolničkoj hitnoj medicini.

Tečaj su vodili nacionalni instruktori Zavoda za hitnu medicinu PGŽ Silvestra Španjol Kurilić, dr.med.spec. i Emilija Lazarević, bacc.med.techn.