Edukacija vozača u Rijeci

U vremenu od 15.-16.rujna 2021.godine u Nastavno edukacijskom centru u Rijeci održane su osnovne edukacijska vježbe za nove vozače. Edukaciji su pristupila 4 vozača, i to 2 iz ispostave Delnice i po jedan iz Crikvenice i Rijeke.Sva četvorica su uspješno savladali i teoretski i praktični dio ispita.

Vježbe su vodili nacionalni instruktori Zavoda za hitnu medicinu PGŽ: voditeljica Nastavno edukacijskog centra  Emilija Lazarević, mag.educ.rehab. i Darko Stošić, bacc.med.techn.