Edukacija za dispečere u MPDJ

Dana 28.ožujka 2019.godine u Edukacijskom centru u Rijeci održane su edukacijske vježbe za dispečere u Medicinskoj prijavno-dojavnoj jedinici (MPDJ) Zavoda za hitnu medicinu Primorsko-goranske županije. Edukaciji je pristupilo ukupno 6 medicinskih tehničara/med.sestara koji rade u MPDJ, i svi  su uspješno završili tečaj. 

Radilo se o obnovi znanja i vještina potrebnih za rad medicinskog dispečera, a program tečaja bio je sukladan s Edukacijskim programom u izvanbolničkoj hitnoj medicini.

Voditelji tečaja su bili nacionalni instruktori Zavoda Senka Štrbo, dr.med.spec. i Jasna Janeš-Kovačević, dr.med.spec.