Edukacija za dispečere

Dana 02. listopada 2021.godine u Nastavno edukacijskom centru u Rijeci održana je edukacija za djelatnike koji rade kao dispečeri u Medicinskoj prijavno-dojavnoj jedinici (MPDJ).Radilo se o obnovi znanja i vještina, a edukaciji je pristupilo ukupno 6 polaznika, od čega su bile 2 liječnice, 3 medicinske sestre/tehničara i 1 prvostupnik sestrinstva. 

Svi djelatnici su uspješno završili tečaj, a edukaciju su vodile nacionalne instruktorice Zavoda Senka Štrbo, dr.med.spec. i Jasna Janeš Kovačević, dr.med.spec.