Edukacijska vježba za vozače u Rijeci

U vremenu od 11.-12.lipnja 2019.g u Edukacijskom centru u Rijeci održana je edukacijska vježba za vozače iz različitih ispostava Zavoda za hitnu medicinu PGŽ.

To je bio osnovni tečaj kome je pristupilo ukupno 6 polaznika. Kako je ova vježba bila sukladna Edukacijskim programima to je Zavod za hitnu medicinu PGŽ za nju ishodovao i rješenje Hrvatskog zavoda za hitnu medicinu.

Tečaj su vodili nacionalni instruktori Zavoda za hitnu medicinu PGŽ, voditeljica Edukacijskog centra Emilija Lazarević, bacc.med.techn i Milan Lazarević, dipl.med.techn.