Edukacijske vježbe obnove znanja i vještina

U Nastavno edukacijskom centru u Rijeci je u vremenu od 24.-25.veljače 2020.godine održan tečaj edukacijskih vježbi obnove znanja i vještina za liječnike i medicinske tehničare/sestre u izvanbolničkoj hitnoj medicinskoj službi.

Tečaju je pristupilo 9 polaznika, od čega 2 doktora medicine i 7 medicinskih tehničara/sestara.

Tečaj je bio koncipiran sukladno Edukacijskim programima u izvanbolničkoj hitnoj medicini.

Edukacijske vježbe su vodili nacionalni instruktori Zavoda za hitnu medicinu PGŽ: Emilija Lazarević, mag.educ.rehab., Senka Kajčić, dr.med. i Darko Stošić, bacc.med.techn.