Edukacijske vježbe u Rijeci

U Edukacijskom centru Zavoda za hitnu medicinu PGŽ u Rijeci u vremenu od 08.- 09.prosinca 2018.g održane su edukacijske vježbe za doktore/ice medicine i medicinske sestre/tehničare koji su djelatnici Zavoda.

To su bile edukacijske vježbe obnove znanja i vještina koje djelatnicima omogućuju stjecanje i održavanje kompetencija potrebnih za rad u timu na terenu.   

Tečaju je pristupilo ukupno 10 polaznika, od čega su 4 bila doktori/ce medicine  i 6 medicinskih sestara/tehničara.

Ove edukacijske vježbe bile su organizirane sukladno odredbama Edukacijskih programa u izvanbolničkoj hitnoj medicini.   

Vježbe su vodili nacionalni instruktori Zavoda za hitnu medicinu PGŽ Senka Kajčić, dr.med., Emilija Lazarević, bacc.med.techn. i Milan Lazarević, dipl.med.techn.