Edukacijske vježbe za vozače

Zavod za hitnu medicinu PGŽ je u dane 18., 19., 25., i 26.ožujka 2019.godine organizirao edukacijske vježbe za vozače koji rade u Zavodu za hitnu medicinu PGŽ. U ta četiri termina edukaciju su obavila ukupno 22 vozača iz različitih ispostava (Rijeka, Cres, Krk, Delnice, Crikvenica i Čabar).

Vježbe su obavljene u Edukacijskom centru u Rijeci, a jedino je za vozače iz ispostave Čabar edukacija obavljena u Prezidu gdje je i locirana ispostava Čabar. Radilo se o obnovi znanja i vještina koje su trajale po jedan dan, i bile su sukladne Edukacijskim programima u izvanbolničkoj hitnoj medicini.

Edukacijske vježbe su vodili nacionalni instruktori Zavoda Emilija Lazarević, bacc.med.techn. i Milan Lazarević, dipl.med.techn.