Edukacijski vikend u Rijeci

U vremenu od 24. do 26.siječnja 2020.godine u Rijeci je održana osnovna edukacija za djelatnike Zavoda za hitnu medicinu PGŽ.

Edukacija je održana u Nastavno edukacijskom centru u Rijeci, a pristupilo je 6 polaznika, od čega 4 doktora medicine i 2 medicinske sestre/tehničara. Među liječnicima su bila i 2 liječnika koji rade pod nadzorom.

Edukacija je bila sukladna propisanim Edukacijskim programima u izvanbolničkoj hitnoj medicini.

Edukaciju su vodili nacionalni instruktori Zavoda za hitnu medicinu PGŽ Senka Kajčić, dr.med., Emilija Lazarević, mag.educ.rehab. i Milan Lazarević, dipl.med.techn.