Javni natječaj za prodaju vozila

ZAVOD ZA HITNU MEDICINU
PRIMORSKO-GORANSKE ŽUPANIJE

Franje Čandeka 6/A, 51000 Rijeka
Broj: 02-1-151/1-2018
Rijeka, 5. lipnja 2018. godine

Na temelju odluke Upravnog vijeća Zavoda za hitnu medicinu Primorsko-goranske županije, broj: 02-1-18/15-2018 od 5. lipnja 2018. godine, ravnatelj Zavoda za hitnu medicinu Primorsko-­goranske županije, Davor Vukobrat, dr.med.spec. (dalje Ravnatelj) oglašava

JAVNI NATJEČAJ
za prodaju vozila prikupljanjem pisanih ponuda

 1. Određuje se prodaja motornih vozila u vlasništvu Zavoda za hitnu medicinu Primorsko­goranske županije javnom prodajom, prikupljanjem pisanih ponuda i odabirom najpovoljnijeg ponuditelja.
 2. Predmet prodaje su sljedeće navedena vozila:
  R.Br.VoziloModelGodina proizvodnjeInventarni brojPočetna cijena (s PDV-om)
  1.Citroen Jumper2,8 HDI Sanitetsko vozilo 2002.0010632.000,00 kn
  2.WW Transporter2,5 TDI Sanitetsko vozilo 2002.0010642.000,00 kn
  3.Citroen Xsara Picasso1,6 Osobno vozilo2000.0451004.000,00 kn
 3. Uvjeti prodaje:
  • Pravo sudjelovanja u nadmetanju imaju domaće fizičke i pravne osobe i strane osobe, koje u danom roku od 15 dana od dana objave ovog oglasa dostave popunjeni obrazac Ponudbenog lista koji se nalazi u privitku ovog oglasa. Jedna osoba može dati ponudu za kupnju više vozila.
  • Prodaja se vrši po načelu „viđeno-kupljena” što isključuje pravo kupca na naknadne prigovore u pogledu kvalitete i skrivenih mana.
  • Izlazni račun izdaje se isključivo na ime fizičke/pravne osobe koja je za isto vozilo dostavila svoju ponudu.
  • Pisane ponude dostavljaju se na obrascu Ponudbenog lista koji se nalazi u privitku ovog oglasa, u zatvorenoj omotnici na adresu: Zavod za hitnu medicinu Primorsko-goranske županije, Franje Čandeka 6/ A, 51000 Rijeka, najkasnije u roku od 15 dana računajući od dana objave ovog oglasa, s naznakom „PONUDA ZA VOZILA-NE OTVARAJ”.
  • Kriterij za odabir najpovoljnije ponude je najviše ponuđena cijena. U slučaju dviju ili više ponuda s istom cijenom odabrati će se ranije zaprimljena ponuda.
  • Ponude ispod početne kupoprodajne cijene smatrati će se nevažećima.
  • Javno otvaranje ponuda održati će se dana 26. lipnja 2018. godine u 9,00 sati u prostorijama Zavoda za hitnu medicinu Primorsko-goranske županije, Franje Čandeka 6/A, 51000 Rijeka (I.kat-Odsjek financijskih i računovodstvenih poslova).
  • Svi ponuditelji će biti obaviješteni o rezultatima natječaja najkasnije u roku od 8 dana od dana isteka roka za dostavu ponuda i to dostavom preslike Odluke o odabiru.
  • Ponuditelj koji ponudi najveću cijenu za određeno vozilo dužan je u roku od 8 dana od dana primitka Odluke o odabiru njegove ponude sklopiti ugovor o kupoprodaji, uplatiti ponuđeni iznos i preuzeti vozilo.
  • Kupac snosi sve troškove vezane za odvoz kupljenog motornog vozila te prijenos prava vlasništva s imena prodavatelja na svoje ime.
  • Kupac je dužan platiti kupoprodajnu cijenu odmah po potpisu kupoprodajnog ugovora i to u korist bankovnog računa Zavoda za hitnu medicinu Primorsko goranske županije, koji se vodi kod Erste & Steiermarkische bank d.d.,IBAN: HR6524020061100110293.
  • Kupac može preuzeti vozilo čim na bankovnom računu prodavatelja bude vidljiva uplata iznosa kupoprodajne cijene.
  • Motorna vozila koja su predmet prodaje mogu se razgledati radnim danom, u vremenu od 09,00 do 12,00 sati uz prethodnu najavu i dogovor sa voditeljem voznog parka Davorom Iskrom na telefon 099/312-4436.

Ravnatelj, Davor Vukobrat dr. med. spec.

---
Objavljeno 06.06.2018.g, a rok je istekao 21.06.2018.

 

TEKST NATJEČAJA.pdf  PONUDBENI LIST.pdf