Natjecanje u kliničkim vještinama

Međunarodna udruga studenata medicine u Hrvatskoj CroMSIC organizirala je na Medicinskom fakultetu u Rijeci u vremenu od 22.-24.veljače 2019.godine studentsko natjecanje u kliničkim vještinama.

Prvog dana bila su organizirana predavanja, drugog dana radionice a treći dan se održavalo samo natjecanje.

Zavod za hitnu medicinu PGŽ bio je jedan od suorganizatora ovog projekta, a direktno je bio uključen  kroz radionicu  Porod na terenu, koju je vodila nacionalna instruktorica Zavoda Emilija Lazarević, bacc.med.techn.