NovostiEdukacijske vježbe u Rijeci

Posted by on pro. 17, 2018 in Novosti | 0 comments

Edukacijske vježbe u Rijeci

U Edukacijskom centru Zavoda za hitnu medicinu PGŽ u Rijeci u vremenu od 08.- 09.prosinca 2018.g održane su edukacijske vježbe za doktore/ice medicine i medicinske sestre/tehničare koji su djelatnici Zavoda.

To su bile edukacijske vježbe obnove znanja i vještina koje djelatnicima omogućuju stjecanje i održavanje kompetencija potrebnih za rad u timu na terenu.    (više…)

Edukacija u Rijeci

Posted by on pro. 17, 2018 in Novosti | 0 comments

Edukacija u Rijeci

U vremenu od 30.studenog do 02.prosinca 2018.g u Zavodu za hitnu medicinu Primorsko-goranske županije održana je edukacija za doktore medicine i medicinske sestre/tehničare iz više ispostava Zavoda za hitnu medicinu PGŽ.

To su bile osnovne edukacijske vježbe koje polaznicima omogućuju stjecanje kompetencija potrebnih za rad u timu na terenu, a bile su sukladne Edukacijskim programima u izvanbolničkoj hitnoj medicini. (više…)

Obilježen Svjetski dan sjećanja na žrtve prometnih nesreća

Posted by on stu. 20, 2018 in Novosti | 0 comments

Obilježen Svjetski dan sjećanja na žrtve prometnih nesreća

Dana 16. studenog 2018.godine u prostorijama Informativnog centra za prevenciju kriminaliteta na području grada Rijeke održana je tiskovna konferencija povodom Svjetskog dana sjećanja na žrtve prometnih nesreća.

Ispred Zavoda za hitnu medicinu PGŽ na konferenciji je sudjelovao glavni medicinski tehničar Zavoda Milan Lazarević, dipl.med.techn. koji je govorio o ozljedama koje mogu nastati u prometnoj nesreći i mjerama kojima se one mogu prevenirati ili smanjiti. (više…)

Edukacijske vježbe u ispostavi Rab

Posted by on stu. 15, 2018 in Novosti | 0 comments

Edukacijske vježbe u ispostavi Rab

U vremenu od 09.-11.studenog 2018.godine u ispostavi Rab Zavoda za hitnu medicinu PGŽ održane su edukacijske vježbe za djelatnike ove ispostave.

Edukaciji je pristupilo ukupno 6 djelatnika, od čega su bila 4 doktora medicine i 2 medicinske sestre/medicinska tehničara. (više…)

Pokazna vježba u Rijeci

Posted by on lis. 23, 2018 in Novosti | 0 comments

Pokazna vježba u Rijeci

Zavod za hitnu medicinu PGŽ i Osnovna škola Nikola Tesla iz Rijeke dana 17. listopada 2018.g zajedno su organizirali pokaznu vježbu s ciljem osvješćivanja uloge građana laika u postupku oživljavanja uz uporabu automatskog vanjskog defibrilatora (AVD) do dolaska tima Hitne medicinske službe. (više…)

Specijalističko usavršavanje doktora medicine

Posted by on lis. 5, 2018 in Novosti | 0 comments

Specijalističko usavršavanje doktora medicine

Dana 02.listopada 2018.godine u Ministarstvu zdravstva RH uspješnim prijaviteljima za projekt Specijalističko usavršavanje doktora medicine, a koji se provodi u okviru europskog Operativnog programa „Učinkoviti ljudski potencijali“ za razdoblje 2014-2020, uručeni su ugovori o dodjeli bespovratnih sredstava.  (više…)

Uspostava hitne pomorske medicinske službe

Posted by on lis. 5, 2018 in Novosti | 0 comments

Uspostava hitne pomorske medicinske službe

Dana 02.listopada 2018.godine u prostorima Hrvatskog zavoda za hitnu medicinu potpisani su sporazumi o suradnji na projektu Uspostava hitne pomorske medicinske službe između HZHM-a i 5 jadranskih županijskih zavoda za hitnu medicinu: iz Primorsko-goranske, Zadarske, Šibensko-kninske, Splitsko-dalmatinske i Dubrovačko-neretvanske županije. (više…)

Zahvalnica za Ispostavu Rab Zavoda za hitnu medicinu PGŽ

Posted by on lis. 5, 2018 in Novosti | 0 comments

Zahvalnica za Ispostavu Rab Zavoda za hitnu medicinu PGŽ

U povodu blagdana sv. Mihovila zaštitnika Hrvatske policije u Vwlikoj vijećnici Grada Raba dana 28.rujna 2018.godine održan je svečani prijem, na kojem je Policijska postaja Rab prezentirala rezultate svog rada i dodijelila priznanja ustanovama s kojima ostvaruje dobru suradnju u svakodnevnom poslu. (više…)

Edukacija za liječnike i medicinske sestre/tehničare u Rijeci

Posted by on lis. 2, 2018 in Novosti | 0 comments

Edukacija za liječnike i medicinske sestre/tehničare u Rijeci

U Zavodu za hitnu medicinu PGŽ je u vremenu od 28.-29.rujna 2018.godine održana edukacija doktora medicine i medicinskih sestara/tehničara iz više ispostava Zavoda a kojoj je pristupilo ukupno 11 polaznika, od čega su bila 3 doktora medicine i 8 medicinskih sestara/tehničara. (više…)

Edukacija vozača u Rijeci

Posted by on lis. 2, 2018 in Novosti | 0 comments

Edukacija vozača u Rijeci

Dana 27.rujna 2018.g u sjedištu Zavoda za hitnu medicinu PGŽ u Rijeci održana je edukacija vozača iz raznih ispostava Zavoda a kojoj je pristupilo 6 vozača. Radilo se o edukacijskim vježbama obnove znanja i vještina za vozače izvanbolničke hitne medicinske službe koje im omogućuju stjecanje i održavanje kompetencija kako bi doprinijeli timskom radu u zbrinjavanju hitnog pacijenta. (više…)