NovostiProvođenje brzog antigenskog testa na virus SARS-COV-2

Posted by on stu. 16, 2021 in Novosti | 0 comments

Provođenje brzog antigenskog testa na virus SARS-COV-2

Od ponedjeljka 15. studenog 2021. g., Zavod za hitnu medicinu Primorsko-goranske županije započeo je sa obavljanjem testiranja na virus SARS-CoV-2 brzim antigenskim testovima (BAT). Testiranje će se obavljati na adresi sjedišta u Rijeci, Franje Čandeka 6/A, radnim danom, izuzev vikendima i blagdanima, u vremenu od 07:30h do 09:30h. (više…)

Edukacijske vježbe obnove u Rijeci

Posted by on stu. 2, 2021 in Novosti | 0 comments

Edukacijske vježbe obnove u Rijeci

U vremenu od 20.-21.listopada 2021.godine u Nastavno edukacijskom centru u Rijeci održane su edukacijske vježbe obnove znanja i vještina za liječnike i medicinske sestre/tehničare. (više…)

Terenska vježba „Potres 2021“

Posted by on lis. 19, 2021 in Novosti | 0 comments

Terenska vježba „Potres 2021“

Dana 16.listopada 2021.godine u Centru za obuku interventnih službi u Šapjanama održana je terenska vježba operativnih snaga iz sustava Civilne zaštite Primorsko-goranske županije pod nazivom „Potres 2021“.

Vježba je održana uz primjenu svih propisanih i važećih sigurnosno zdravstvenih mjera. (više…)

Potpisivanje Ugovora za gradnju brzih brodica za potrebe HMS

Posted by on lis. 17, 2021 in Novosti | 0 comments

Potpisivanje Ugovora za gradnju brzih brodica za potrebe HMS

Dana 13. listopada 2021. godine u zadarskoj luci Gaženica ministar zdravstva izv. prof. dr. sc. Vili Beroš, dr.med. potpisao je Ugovor o javnoj nabavi za izgradnju i opremanje 6 brzih brodica sa zajednicom ponuditelja Tehnomont Brodogradilište Pula i ISKRA brodogradilište 1 d.o.o. iz Šibenika.

Sporazum o zajedničkoj pripremi i provedbi ovog projekta sklopljen je između Ministarstva zdravstva kao nositelja projekta, te Ministarstva mora, prometa i infrastrukture i Hrvatskog zavoda za hitnu medicinu. (više…)

Međunarodna terenska vježba „SIQUAKE 2020“

Posted by on lis. 17, 2021 in Novosti | 0 comments

Međunarodna terenska vježba „SIQUAKE 2020“

U vremenu od 05.-08.listopada 2021.godine u Ljubljani (Republika Slovenija) je održana međunarodna terenska vježba „SIQUAKE 2020“ na kojoj je sudjelovao i jedan Modul za traganje i spašavanje u urbanim dredinama srednje kategorije (MUSAR) iz Republike Hrvatske. (više…)

Edukacija za dispečere

Posted by on lis. 7, 2021 in Novosti | 0 comments

Edukacija za dispečere

Dana 02. listopada 2021.godine u Nastavno edukacijskom centru u Rijeci održana je edukacija za djelatnike koji rade kao dispečeri u Medicinskoj prijavno-dojavnoj jedinici (MPDJ).Radilo se o obnovi znanja i vještina, a edukaciji je pristupilo ukupno 6 polaznika, od čega su bile 2 liječnice, 3 medicinske sestre/tehničara i 1 prvostupnik sestrinstva.  (više…)

Edukacija za djelatnike Doma zdravlja PGŽ

Posted by on ruj. 29, 2021 in Novosti | 0 comments

Edukacija za djelatnike Doma zdravlja PGŽ

U Centru za obuku interventnih službi u Šapjanama tijekom dva dana, 21. i 22.rujna 2021.godine, održana je edukacija za djelatnike Doma zdravlja Primorsko-goranske Županije, one koji rade u službi sanitetskog prijevoza.  (više…)

Edukacija vozača u Rijeci

Posted by on ruj. 29, 2021 in Novosti | 0 comments

Edukacija vozača u Rijeci

U vremenu od 15.-16.rujna 2021.godine u Nastavno edukacijskom centru u Rijeci održane su osnovne edukacijska vježbe za nove vozače. Edukaciji su pristupila 4 vozača, i to 2 iz ispostave Delnice i po jedan iz Crikvenice i Rijeke.Sva četvorica su uspješno savladali i teoretski i praktični dio ispita. (više…)

Edukacija za liječnike

Posted by on ruj. 15, 2021 in Novosti | 0 comments

Edukacija za liječnike

U vremenu od 07. – 09.rujna 2021.godine u Nastavno edukacijskom centru u Rijeci održane su osnovne edukacijske vježbe za liječnike djelatnike Zavoda.

Edukaciju je pohađalo 5 liječnika, koji su svi na kraju uspješno svladali,  i pismeni i praktični dio ispita. (više…)

Edukacijske vježbe u Rijeci

Posted by on ruj. 15, 2021 in Novosti | 0 comments

Edukacijske vježbe u Rijeci

U Nastavno edukacijskom centru u Rijeci u vremenu od 01. – 02.rujna 2021.godine održane su edukacijske vježbe obnove znanja i vještina.  (više…)