NovostiObilježena 23. obljetnica pogibije Jurice Ivka, dr.med.

Posted by on kol. 4, 2018 in Novosti | 0 comments

Obilježena 23. obljetnica pogibije Jurice Ivka, dr.med.

Dana 03. kolovoza 2018. godine delegacija Zavoda za hitnu medicinu Primorsko-goranske županije  posjetila je mjesto Ramljani kod Otočca gdje je tijekom vojno-redarstvene akcije Oluja dana 04.kolovoza 1995.godine poginuo djelatnik tadašnje Hitne medicinske pomoći Doma zdravlja Opatija  JURICA IVKO, dr.med., koji je bio pripadnik 3. Opatijske bojne 8. Domobranske pukovnije. (više…)

Edukacijske vježbe u Rijeci

Posted by on srp. 10, 2018 in Novosti | 0 comments

Edukacijske vježbe u Rijeci

U Edukacijskom centru u Rijeci su u vremenu od 08.-10.lipnja 2018.g održane edukacijske vježbe za doktore medicine i medicinske sestre/med.tehničare izvanbolničke hitne medicinske službe.

Vježbama je pristupilo ukupno 8 polaznika iz raznih ispostava od kojih je bilo 5 doktora medicine i 3 medicinske sestre. Za ovaj osnovni trodnevni tečaj Zavod za hitnu medicinu PGŽ ishodovao je i odgovarajuće rješenje od strane Hrvatskog zavoda za hitnu medicinu jer je program edukacije bio usklađen s Edukacijskim programima u izvanbolničkoj hitnoj medicini. (više…)

Održana terenska vježba „RI QUAKE 2018“

Posted by on srp. 10, 2018 in Novosti | 0 comments

Održana terenska vježba „RI QUAKE 2018“

U organizaciji Državne uprave za zaštitu i spašavanje od 01.-03.lipnja 2018.g održana je terenska vježba Civilne zaštite s tematikom potresa pod nazivom „RI QUAKE 2018“.

Vježba je održana na lokacijama bivše stočne farme „Mesokombinat“ u općini Čavle i kamenoloma u Kanfanaru u istarskoj županiji. Baza operacija nalazila se u Zonskom spremištu Grobnik. (više…)

Recertifikacija i tranzicija na normu ISO 9001:2015

Posted by on srp. 10, 2018 in Novosti | 0 comments

Recertifikacija i tranzicija na normu ISO 9001:2015

U Zavodu za hitnu medicinu PGŽ u vremenu od 28.-30.svibnja 2018.g održan je recertifikacijski audit za sustav upravljanja kvalitetom sukladno međunarodnoj normi ISO 9001, koji je uključivao i tranziciju na novu normu ISO 9001:2015.

Audit su obavile predstavnice tvrtke Bureau Veritas Croatia Ljiljana Novosel, Marija Klajn Vukelić i Koraljka Manestar Rukavina.  (više…)

Edukacija novih djelatnika za turističku sezonu 2018.

Posted by on srp. 8, 2018 in Novosti | 0 comments

Edukacija novih djelatnika za turističku sezonu 2018.

U vremenu od 22.-24.svibnja 2018.g u Edukacijskom centru u Rijeci održane su edukacijske vježbe za nove djelatnike koji su uposleni za potrebe turističke sezone 2018. godine.

Edukaciji je pristupilo ukupno 8 polaznika, od čega je bilo 6 doktora medicine i 2 prvostupnika sestrinstva.

Edukacijske vježbe su bile koncipirane sukladnoEdukacijskim programima u izvanbolničkoj hitnoj medicini. (više…)

Edukacija za MPDJ u Rijeci

Posted by on svi. 6, 2018 in Novosti | 0 comments

Edukacija za MPDJ u Rijeci

Dana 30.travnja 2018.godine u Edukacijskom centru Zavoda za hitnu medicinu PGŽ u Rijeci održane su edukacijske vježbe za obnovu znanja i vještina za dispečere Medicinske prijavno-dojavne jedinice (MPDJ) koje polaznicima omogućuju održavanje stečenih kompetencija potrebnih za rad u MPDJ. (više…)

4. kongres hitne medicine u Vodicama

Posted by on svi. 6, 2018 in Novosti | 0 comments

4. kongres hitne medicine u Vodicama

U Vodicama je od 25. do 28.travnja 2018.godine održan 4. Kongres hitne medicine s međunarodnim sudjelovanjem u organizaciji HLZ – Hrvatskog društva za hitnu medicinu i Hrvatskog sestrinskog društva hitne medicine, a pod pokroviteljstvom predsjednice RH, Ministarstva zdravstva RH i Hrvatskog zavoda za hitnu medicinu. (više…)

Nacionalni dan HMS u Šibeniku

Posted by on svi. 6, 2018 in Novosti | 0 comments

Nacionalni dan HMS u Šibeniku

Središnje obilježavanje Nacionalnog dana HMS u Republici Hrvatskoj ove je godine održano u Šibeniku dana 25.travnja 2018.godine u organizaciji Hrvatskog zavoda za hitnu medicinu i Zavoda za hitnu medicinu Šibensko-kninske županije, a pod visokim pokroviteljstvom Predsjednice RH, Ministarstva zdravstva RH, Šibensko-kninske županije i Grada Šibenika. (više…)

Vježba Civilne zaštite Grada Raba

Posted by on svi. 6, 2018 in Novosti | 0 comments

Vježba Civilne zaštite Grada Raba

Dana 20.travnja 2018.godine održana je zajednička vježba operativnih snaga Civilne zaštite Grada Raba u kojoj su sudjelovala i dva tima HMS-a iz ispostave Rab Zavoda za hitnu medicinu PGŽ. Pored hitnjaka u vježbi su sudjelovale i vatrogasne i policijske snage Grada Raba.

Prema scenariju vježbe na jednoj autocisterni ispunjenoj lož uljem naglo je izbio požar koji se proširio i na Dječji vrtić „Pahuljica“ u Rabu. Istovremeno s gašenjem požara na autocisterni pristupilo se i gašenju požara na vrtiću i spašavanju i evakuaciji djece i vrtićkog osoblja.  (više…)

Edukacija novouposlenih doktora medicine u Rijeci

Posted by on tra. 30, 2018 in Novosti | 0 comments

Edukacija novouposlenih doktora medicine u Rijeci

U vremenu od 17.-19.04.2018.godine u Edukacijskom centru u Rijeci održane su edukacijske vježbe za doktore medicine u izvanbolničkoj hitnoj medicinskoj službi, a kome je pristupilo 9 polaznika. To su sve bili novouposleni liječnici u Zavodu za hitnu medicinu PGŽ koji su obavili ovu edukaciju prije početka samostalnog rada na terenu. (više…)