NovostiEdukacijske vježbe u Rijeci

Posted by on srp. 10, 2018 in Novosti | 0 comments

Edukacijske vježbe u Rijeci

U Edukacijskom centru u Rijeci su u vremenu od 08.-10.lipnja 2018.g održane edukacijske vježbe za doktore medicine i medicinske sestre/med.tehničare izvanbolničke hitne medicinske službe.

Vježbama je pristupilo ukupno 8 polaznika iz raznih ispostava od kojih je bilo 5 doktora medicine i 3 medicinske sestre. Za ovaj osnovni trodnevni tečaj Zavod za hitnu medicinu PGŽ ishodovao je i odgovarajuće rješenje od strane Hrvatskog zavoda za hitnu medicinu jer je program edukacije bio usklađen s Edukacijskim programima u izvanbolničkoj hitnoj medicini. (više…)

Održana terenska vježba „RI QUAKE 2018“

Posted by on srp. 10, 2018 in Novosti | 0 comments

Održana terenska vježba „RI QUAKE 2018“

U organizaciji Državne uprave za zaštitu i spašavanje od 01.-03.lipnja 2018.g održana je terenska vježba Civilne zaštite s tematikom potresa pod nazivom „RI QUAKE 2018“.

Vježba je održana na lokacijama bivše stočne farme „Mesokombinat“ u općini Čavle i kamenoloma u Kanfanaru u istarskoj županiji. Baza operacija nalazila se u Zonskom spremištu Grobnik. (više…)

Recertifikacija i tranzicija na normu ISO 9001:2015

Posted by on srp. 10, 2018 in Novosti | 0 comments

Recertifikacija i tranzicija na normu ISO 9001:2015

U Zavodu za hitnu medicinu PGŽ u vremenu od 28.-30.svibnja 2018.g održan je recertifikacijski audit za sustav upravljanja kvalitetom sukladno međunarodnoj normi ISO 9001, koji je uključivao i tranziciju na novu normu ISO 9001:2015.

Audit su obavile predstavnice tvrtke Bureau Veritas Croatia Ljiljana Novosel, Marija Klajn Vukelić i Koraljka Manestar Rukavina.  (više…)

Edukacija novih djelatnika za turističku sezonu 2018.

Posted by on srp. 8, 2018 in Novosti | 0 comments

Edukacija novih djelatnika za turističku sezonu 2018.

U vremenu od 22.-24.svibnja 2018.g u Edukacijskom centru u Rijeci održane su edukacijske vježbe za nove djelatnike koji su uposleni za potrebe turističke sezone 2018. godine.

Edukaciji je pristupilo ukupno 8 polaznika, od čega je bilo 6 doktora medicine i 2 prvostupnika sestrinstva.

Edukacijske vježbe su bile koncipirane sukladnoEdukacijskim programima u izvanbolničkoj hitnoj medicini. (više…)

Edukacija za MPDJ u Rijeci

Posted by on svi. 6, 2018 in Novosti | 0 comments

Edukacija za MPDJ u Rijeci

Dana 30.travnja 2018.godine u Edukacijskom centru Zavoda za hitnu medicinu PGŽ u Rijeci održane su edukacijske vježbe za obnovu znanja i vještina za dispečere Medicinske prijavno-dojavne jedinice (MPDJ) koje polaznicima omogućuju održavanje stečenih kompetencija potrebnih za rad u MPDJ. (više…)

4. kongres hitne medicine u Vodicama

Posted by on svi. 6, 2018 in Novosti | 0 comments

4. kongres hitne medicine u Vodicama

U Vodicama je od 25. do 28.travnja 2018.godine održan 4. Kongres hitne medicine s međunarodnim sudjelovanjem u organizaciji HLZ – Hrvatskog društva za hitnu medicinu i Hrvatskog sestrinskog društva hitne medicine, a pod pokroviteljstvom predsjednice RH, Ministarstva zdravstva RH i Hrvatskog zavoda za hitnu medicinu. (više…)

Nacionalni dan HMS u Šibeniku

Posted by on svi. 6, 2018 in Novosti | 0 comments

Nacionalni dan HMS u Šibeniku

Središnje obilježavanje Nacionalnog dana HMS u Republici Hrvatskoj ove je godine održano u Šibeniku dana 25.travnja 2018.godine u organizaciji Hrvatskog zavoda za hitnu medicinu i Zavoda za hitnu medicinu Šibensko-kninske županije, a pod visokim pokroviteljstvom Predsjednice RH, Ministarstva zdravstva RH, Šibensko-kninske županije i Grada Šibenika. (više…)

Vježba Civilne zaštite Grada Raba

Posted by on svi. 6, 2018 in Novosti | 0 comments

Vježba Civilne zaštite Grada Raba

Dana 20.travnja 2018.godine održana je zajednička vježba operativnih snaga Civilne zaštite Grada Raba u kojoj su sudjelovala i dva tima HMS-a iz ispostave Rab Zavoda za hitnu medicinu PGŽ. Pored hitnjaka u vježbi su sudjelovale i vatrogasne i policijske snage Grada Raba.

Prema scenariju vježbe na jednoj autocisterni ispunjenoj lož uljem naglo je izbio požar koji se proširio i na Dječji vrtić „Pahuljica“ u Rabu. Istovremeno s gašenjem požara na autocisterni pristupilo se i gašenju požara na vrtiću i spašavanju i evakuaciji djece i vrtićkog osoblja.  (više…)

Edukacija novouposlenih doktora medicine u Rijeci

Posted by on tra. 30, 2018 in Novosti | 0 comments

Edukacija novouposlenih doktora medicine u Rijeci

U vremenu od 17.-19.04.2018.godine u Edukacijskom centru u Rijeci održane su edukacijske vježbe za doktore medicine u izvanbolničkoj hitnoj medicinskoj službi, a kome je pristupilo 9 polaznika. To su sve bili novouposleni liječnici u Zavodu za hitnu medicinu PGŽ koji su obavili ovu edukaciju prije početka samostalnog rada na terenu. (više…)

3. Studentski kongres hitne medicine u Rijeci

Posted by on tra. 4, 2018 in Novosti | 0 comments

3. Studentski kongres hitne medicine u Rijeci

U organizaciji studentske udruge  Fakultetski odbor svih studenata Medicinskog fakulteta u Rijeci (FOSS MedRi) u Rijeci je od 23.-25.ožujka 2018. godine održan 3. Kongres hitne medicine s međunarodnim sudjelovanjem. 

Partneri u organizaciji ovog studentskog kongresa koji je okupio do sada rekordnih 140 sudionika bili su Zavod za hitnu medicinu PGŽ, Medicinski fakultet Sveučilišta u Rijeci i KBC Rijeka. (više…)