Održan tečaj „Porođaj na terenu“

Dana 16.prosinca 2019.g na Medicinskom fakultetu Sveučilišta u Rijeci održan je tečaj „Porođaj na terenu“ za 30 studenata medicine, a koji je organizirala studentska udruga CroMSIC.

Edukaciju je vodila nacionalna instruktorica i voditeljica Nastavno edukacijskog centra Zavoda za hitnu medicinu PGŽ Emilija Lazarević, bacc.med.techn. Nakon uvodnog predavanja koje je trajalo oko 50 minuta studenti su bili podijeljeni u dvije grupe te su onda održane jednosatne radionice za svaku grupu posebno, na kojima je svaki polaznik praktično uvježbavao kako poroditi dijete na lutki – modelu za porođaj.

Studenti su pokazali veliki interes za ovu edukaciju pa su na kraju izrazili svoje zadovoljstvo i želju da se ovakav vid suradnje Zavoda za hitnu medicinu PGŽ i ove studentske udruge nastavi i dalje.