Prvi nadzorni audit za normu ISO 9001:2015

U Zavodu za hitnu medicinu PGŽ je u vremenu od 29-30.svibnja 2019.godine održan prvi nadzorni audit za sustav upravljanja kvalitetom sukladno međunarodnoj normi ISO 9001:2015.

Audit su obavile predstavnice tvrtke Bureau Veritas Croatia Ljiljana Novosel i Marija Klajn Vukelić.

U dvodnevnom obilasku Zavoda auditorski tim je posjetio ispostave Vrbovsko, Crikvenica, Opatija, Odjel tehničkih poslova u Rijeci i naravno ravnateljstvo Zavoda pri čemu su se detaljno upoznali sa svim aspektima rada u Zavodu.

Nakon obavljenog prvog nadzornog audita dobiveno je pozitivno mišljenje o sustavu upravljanja kvalitetom čime je Zavod za hitnu medicinu PGŽ stekao pravo na daljnje korištenje certifikata za međunarodnu normu ISO 9001:2015.