Javni natječaj za prodaju vozila

Na temelju odluke Upravnog vijeća Zavoda za hitnu medicinu Primorsko-goranske županije, broj: 02-I-18/45-22 od 27. svibnja 2022. godine, ravnatelj Zavoda za hitnu medicinu Primorsko-goranske županije, Davor Vukobrat, dr.med.spec. (dalje Ravnatelj) raspisuje sljedeći JAVNI NATJEČAJ za prodaju rabljenih vozila u vlasništvu Zavoda za hitnu medicinu Primorsko-goranske županije Određuje se...
read more