Edukacije u Malom Lošinju

U vremenu od 17.05.-18.05.2022.godine u ispostavi Mali Lošinj održane su dvije edukacijske vježbe obnove znanja i vještina, jedna za doktore medicine i medicinske sestre i tehničare, a druga za vozače. Obje vježbe su bile organizirane za djelatnike ispostava Mali Lošinj i Cres, kojima je ukupno pristupilo 10 polaznika, od čega 2 doktora medicine, 3 medicinske sestre/tehničara i 5...
read more

Edukacijske vježbe u Rijeci

U Nastavno edukacijskom centru u Rijeci održane su edukacijske vježbe za doktore medicine i medicinske sestre/tehničare. Vježbe su održane u vremenu od 13.05. do 15.05.2022.godine za ukupno 13 polaznika, od čega je bilo 5 doktora medicine, 4 prvostupnika sestrinstva i 4 medicinske sestre/tehničara. Vježbe su vodila četiri nacionalna...
read more

Prvi nadzorni audit za normu ISO 9001:2015

U vremenu od 02.05.-03.05.2022.godine certifikacijska kuća Bureau Veritas Croatia izvršila je prvi nadzorni audit u Zavodu za hitnu medicinu PGŽ za međunarodnu normu ISO 9001:2015. Radi se o normi za sustav upravljanja kvalitetom koju je Zavod uveo još u 2015.godini. Prvog dana izvida nadzorni tim je auditirao rad ravnateljstva, Medicinske prijavno-dojavne jedinice i voznog parka, a drugi...
read more

Obilježen Nacionalni dan HMS u PGŽ

Nacionalni dan HMS u RH u Primorsko-goranskoj županiji obilježen je u ukupno 5 ispostava.  Dana 29.04.2022.godine timovi Zavoda za hitnu medicinu PGŽ bili su u posjeti u OŠ u Delnicama, u vrtiću Girice u Cresu, a tim HMS iz ispostave Čabar obišao je matičnu OŠ u Čabru i 4 područne OŠ u Prezidu, Tršću, Gerovu i Plešce.  Dana 30.04.2022.godine u Rijeci je jedan T1 tim...
read more

Obilježavanje Nacionalnog dana HMS u PGŽ

Hrvatski Sabor je 2013.godine proglasio 30.travanj Nacionalnim danom hitne medicinske službe (HMS) čime se Republika Hrvatska pridružila nizu svjetskih zemalja koje nastoje djelatnost i dostignuća HMS-a približiti svojim građanima. Dosadašnja praksa je bila da je svake godine jedan županijski zavod za hitnu medicinu bio domaćin središnjeg obilježavanja Nacionalnog dana HMS, pa je tako...
read more

Održan studentski kongres hitne medicine u Rijeci

U vremenu od 25.-27.ožujka 2022.godine na Medicinskom fakultetu Sveučilišta u Rijeci održan je 6. Kongres hitne medicine koji organiziraju studenti tog fakulteta preko svoje udruge FOSS MEDRI.   Kongres je okupio preko 120 sudionika sa svih medicinskih fakulteta u RH i iz inozemstva. Kao i ranijih godina, Zavod za hitnu medicinu PGŽ je jedan od partnera ovog kongresa, uz KBC Rijeka i...
read more