Edukacija za vozače

Dana 23.05. i 24.05.2022.godine u Rijeci su održane edukacijske vježbe za vozače u izvanbolničkoj hitnoj medicinskoj službi, na kojima je sudjelovalo ukupno 6 polaznika.

Vježbe su vodili nacionalni instruktori Emilija Lazarević, mag.educ.rehab. i Darko Stošić, bacc.med.techn.