Edukacijske vježbe obnove znanja i veština održane od listopada do prosinca

Tijekom listopada i prosinca 2022. godine održan je veliki broj edukacijskih vježbi obnove znanja i vještina za djelatnike Zavoda za hitnu medicinu Primorsko-goranske županije. U nastavku ih nabrajamo:

 

Edukacijske vježbe obnove znanja za vozače

Dana 11.listopada 2022.g. održana je edukacijska vježba obnove znanja i vještina za vozače ZZHM PGŽ.

Edukaciji je prisustvovalo 6 vozača, i to prema ispostavama: Rijeka, Opatija, Krk i Rab. Edukaciju su održali nacionalni instruktori našeg Zavoda: Petra Dragičević, dr.med. i Darko Stošić, bacc.med.techn.

 

Edukacijske vježbe obnove znanja za doktore, medicinske sestre/medicinske tehničare

Dana 02.-03.studenog 2022.godine održana je edukacijska vježba obnove znanja i vještina za doktore, medicinske sestre/medicinske tehničare. Edukaciji je prisustvovalo ukupno 5 polaznika i to iz Opatije, Delnica, Crikvenice i Raba. Edukaciju su održali nacionalni instruktori našeg Zavoda: Petra Dragičević, dr.med. i Emilija Lazarević, mag.educ.rehab.

Dana 22.-23.11.2022. održana je edukacijska vježba obnove znanja i vještina za doktore, medicinske sestre/medicinske tehničare. Vježbi su prisustvovala 9 djelatnika našeg Zavoda i to, 4 iz Rijeke, 3 Crikvenice, 1 s Krka i 1 s Malog Lošinja.

Edukaciju su održali nacionalni instruktori našeg Zavoda: Petra Dragičević, dr.med., Silvestra Španjol Kurilić, dr.med.spec., Darko Stošić, bacc.med.techn. i Andreja Maček, mag.med.techn.

 

Edukacijske vježbe za MPDJ – osnovni trening

Tijekom 07. i 08.studenoga 2022.godine održana je edukacijska vježba za dispečere medicinske prijavno-dojavne jedinice – osnovni trening. Ukupno 6 djelatnika je uspješno savladalo sve teme i radionice prema propisanom planu i programu, čime su stekli uvjete za rad u medicinskoj prijavno-dojavnoj jednici.

Edukaciju su održali nacionalni instruktori našeg zavoda: Senka Štrbo, dr.med.spec. i Jasna Janeš Kovačević, dr.med.spec.

 

Edukacijske vježbe za MPDJ – obnova listopad i studeni

Dana 11. listopada i 09.studenoga 2022.godine održana su 2 treninga obnove znanja i vještina za dispečere u medicinskoj prijavno-dojavnoj jednici. Vježama je pristupilo ukupno 12 djelatnika Zavoda i svi su uspješno završili propisanu edukaciju čime su stekli pravo na produljenje licence za rad u medicinskoj prijavno-dojavnoj jedinici.

Edukaciju su održali nacionalni instruktori našeg zavoda: Senka Štrbo, dr.med.spec. i Jasna Janeš Kovačević, dr.med.spec.

 

Tečaj BLS-AVD

Dana 28. studenoga 2022. održan je planirani tečaj BLS-AVD za djelatnike stručnih službi našeg Zavoda – 4 polaznika.

Edukaciju je održala instruktorica našeg Zavoda Emilija Lazarević, mag.educ.rehab.

 

Edukacijske vježbe za doktore medicine i medicinske sestre/tehničare – osnovni tečaj

U Rijeci su od 19.-21.12.2022.godine održane Edukacijske vježbe za doktore medicine i medicinske sestre/tehničare. Edukacijskim vježbama je prisustvovalo 12 polaznika: 9 liječnika i 3 med.sestre/tehničara. Svi su uspješno savladali pismeni i praktični ispit, te stekli uvjete za dobivanje certifikata HZHM.
Edukaciju su održali nacionalni instruktori našeg zavoda: Emilija Lazarević, Silvestra Španjol-Kurilić, Petra Dragičević, Andreja Maček.