Edukacijske vježbe u Rijeci

U Nastavno edukacijskom centru u Rijeci održane su edukacijske vježbe za doktore medicine i medicinske sestre/tehničare.

Vježbe su održane u vremenu od 13.05. do 15.05.2022.godine za ukupno 13 polaznika, od čega je bilo 5 doktora medicine, 4 prvostupnika sestrinstva i 4 medicinske sestre/tehničara.

Vježbe su vodila četiri nacionalna instruktora Zavoda: Senka Kajčić, dr.med.spec., Silvestra Španjol-Kurilić, dr.med.spec., Emilija Lazarević, mag.educ.rehab. i Milan Lazarević, dipl.med.techn.spec.