Još jedna edukacija za vozače 

Dana 26.05.2022.godine u Rijeci je održana još jedna edukacija za vozače koji rade u izvanbolničkoj hitnoj medicinskoj službi.

Edukaciji je ukupno pristupilo 6 vozača, i to 3 vozača iz ispostave Čabar i 3 vozača iz Rijeke.

Svi polaznici su uspješno završili tečaj.

Edukaciju su vodili nacionalni instruktori Milan Lazarević, dipl.med.techn.spec. i Emilija Lazarević, mag.educ.rehab.