Kongres hitne medicine 24.-26.03.2023.

Zavod za hitnu medicinu Primorsko-goranske županije je i ove godine, zajedno s KBC-om Rijeka i Medicinskim fakultetom, bio partner 7.Kongresa hitne medicine u organizaciji FOSS MedRi, koji se održao od 24.-26.03.2023. u Rijeci.

Buduće kolege su kroz predavanja Senke Kajčić, dr.med.spec i Damira Rošića, dr.med.spec. upoznati s načinom rada u Zavodu, te s lijekovima koje koristimo u svakodnevnom radu.

Nacionalni instruktori našeg Zavoda su kroz 3 radionice praktičnih vještina pokazali: zbrinjavanje dišnog puta – Silvestra Španjol Kurilić, dr,med.spec.; defibrilator i sigurnu defibrilaciju – Darko Stošić, bacc.med.techn. te porod na terenu – Andreja Maček, mag.med.techn.

S obzirom na zainteresiranost studenata sudionika kongresa za hitnu medicinu, čini se kako hitna ima svijetlu budućnost.