Kontakti


Zavod za hitnu medicinu Primorsko-goranske županije

Adresa: Franje Čandeka 6/A, 51000 Rijeka, Hrvatska
Telefon:
+385 (0)51 671 693
Fax: +385 (0)51 671 649
E-mail: tajnistvo@zzhm-pgz.hr
OIB:  55700291940 

Ured ravnateljstva

Telefon: +385 (0)51 671-693
E-mail: ravnatelj@zzhm-pgz.hr
E-mail: zamjenik@zzhm-pgz.hr
E-mail: medicinska.djelatnost@zzhm-pgz.hr
E-mail: pomocnik.ravnatelja@zzhm-pgz.hr
E-mail: glavni.tehnicar@zzhm-pgz.hr

Odsjek financijskih i računovodstvenih poslova

Telefon: +385 (0)51 554 161
E-mail: financije@zzhm-pgz.hr

Odsjek pravnih i administartivnih poslova

Telefon: +385 (0)51 671 693
E-mail: pravna.sluzba@zzhm-pgz.hr

Odsjek tehničkih poslova

Telefon: +385 (0)51 332 749
E-mail: vozni.park@zzhm-pgz.hr