O Zavodu


Zavod za hitnu medicinu Primorsko-goranske županije je pravni sljednik negdašnje Ustanove za hitnu medicinsku pomoć Rijeka (UHMP).

Upravno vijeće UHMP Rijeka je 26.lipnja 2009.godine donijelo Odluku o promjeni naziva i djelatnosti UHMP Rijeka, a na tu odluku Primorsko-goranska županija je, kao osnivač, dala suglasnost 15.srpnja 2009.g. Dana 11.ožujka 2011.godine Zavod za hitnu medicinu PGŽ upisan je u Sudski registar Trgovačkog suda u Rijeci, a sa svojim radom je započeo dana 01.studenog 2011.godine, temeljem Rješenja Ministarstva zdravstva i socijalne skrbi.

Zavod za hitnu medicinu Primorsko-goranske županije je operativna zdravstvena ustanova u djelatnosti izvanbolničke hitne medicine koja osigurava pružanje izvanbolničke hitne medicinske pomoći na području Primorsko-goranske županije. To podrazumjeva provođenje mjera hitnog zdravstvenog zbrinjavanja naglo oboljele ili ozlijeđene osobe na mjestu akcidenta, osiguranje adekvatnog hitnog prijevoza takve osobe u odgovarajuću zdravstvenu ustanovu, te njeno zdravstveno zbrinjavanje za vrijeme prijevoza.

Zavod za hitnu medicinu Primorsko-goranske županije ima ukupno 10 ispostava. Sjedište Zavoda je u Rijeci, Franje Čandeka 6/A, gdje se nalazi uprava i Medicinska prijavno-dojavna jedinica. Ostale ispostave su raspoređene još u Cresu, Crikvenici, Čabru (Prezid), Delnicama, Krku, Malom Lošinju, Opatiji, Rabu i Vrbovskom.