Specijalizacijom do unaprjeđenja hitne medicine u Primorsko-goranskoj županiji


Naziv korisnika:

Zavod za hitnu medicinu Primorsko-goranske županije

Cilj projekta:

Cilj projekta “Specijalizacijom do unaprjeđenja hitne medicine u Primorsko-goranskoj županiji” je specijalističko usavršavanje ciljane skupine troje doktora hitne medicine u trajanju od 66 mjeseci čime će se poboljšati pristup usluga zdravstvene zaštite i visokokvalitetnih usluga hitne medicine na području Primorsko-goranske županije čime će se ostvariti ravnomjerna i dostatna popunjenost Mreže javne zdravstvene službe, dostupnost zdravstvene zaštite na području Primorsko-goranske županije i šire, diljem RH, otpornost zdravstvenog sustava na promjene okruženja, bolja pristupačnost i učinkovitost u odnosu na izazove s kojima se zdravstveni sustav svakodnevno suočava.

Rezultati projekta:

Očekivani rezultati projekta su završeni programi specijalističkog usavršavanja doktora hitne medicine.

Ukupna vrijednost projekta:

Projekt se u potpunosti financiran bespovratnim sredstvima Mehanizma za oporavak i otpornost, u okviru Nacionalnog plana oporavka i otpornosti 2021.-2026., u iznosu od 503.134,76 EUR.

Razdoblje provedbe projekta:

1.1.2023. – 1.7.2028.

Kontakt osoba za više info:

Trnjina Marković, tel. 051/554-161, e-mail: financije@zzhm-pgz.hr

Poveznica na relevantne internetske stranice:

https://planoporavka.gov.hr/

Financira Europska unija – NextGenerationEU. Izneseni stavovi i mišljenja samo su autorova i ne odražavaju nužno službena stajališta Europske unije ili Europske komisije. Ni Europska unija ni Europska komisija ne mogu se smatrati odgovornima za njih.