Održan 6. Kongres hitne medicine

U organizaciji Hrvatskog liječničkog zbora, Hrvatskog društva za hitnu medicinu u Vodicama je, u vremenu od 03.06.-05.06.2022.godine, održan 6. Kongres hitne medicine. 

Među brojnim predavačima iz Hrvatske i inozemstva bili su i predstavnici Zavoda za hitnu medicinu Primorsko-goranske županije.  Damir Rošić, dr.med. i Katja Strabić, dr.med. su imali zapažena predavanja, a Nikola Krolo, dr.med. nastupio je s poster prezentacijom.