Osiguranje WRC Croatia Rally 2023.g.

Djelatnici Zavoda za hitnu medicinu Primorsko-goranske županije su drugu godinu za redom sudjelovali u realizaciji medicinskog osiguranja WRC Croatia Rally 2023. koji se na području naše županije održao na lokaciji “Platak” I “Ravna Gora – Skrad” 22.travnja 2023.g.

Prema sigurnosnim standardima bilo je nužno osigurati 5 timova T1 i dodatna 4 liječnika, ukupno 19 djelatnika za medicinsko osiguranje. Zbog specifičnosti pružanja medicinske pomoći u uvjetima koje definiraju hibridna i druga trkaća vozila, te sigurnosna oprema prije samog osiguranja svi djelatnici su bili dužni odazvati se uvodnim predavanjima, pripremnim tečajevima, edukacijama i vježbama zajedno s drugim žurnim službama. Djelatnici su uspješnim završetkom FIA E-learning/E-safety courses unaprijedili svoja znanja o zaštiti od strujnog udara koji se mogu primijeniti na sve vrste hibridnih vozila kojih je sve više na našim prometnicama.