Prvi nadzorni audit za normu ISO 9001:2015

U vremenu od 02.05.-03.05.2022.godine certifikacijska kuća Bureau Veritas Croatia izvršila je prvi nadzorni audit u Zavodu za hitnu medicinu PGŽ za međunarodnu normu ISO 9001:2015. Radi se o normi za sustav upravljanja kvalitetom koju je Zavod uveo još u 2015.godini.

Prvog dana izvida nadzorni tim je auditirao rad ravnateljstva, Medicinske prijavno-dojavne jedinice i voznog parka, a drugi dan izvida nadzorni tim je bio u posjeti u ispostavi Rab.

Nakon obavljenih izvida nadzorni tim je Zavodu za hitnu medicinu PGŽ izdao izvješće kojim se potvrđuje da je sustav upravljanja kvalitetom u Zavodu sukladan sa svim zahtjevima norme ISO 9001:2015, te se preporuča daljnji nastavak certifikacijskog ciklusa.