Lokacije


Zavod za hitnu medicinu Primorsko-goranske županije ima 10 ispostava koje se nalaze u Rijeci, gdje je i sjedište Zavoda, te u Cresu, Crikvenici, Čabru (Prezid), Delnicama, Krku, Malom Lošinju, Opatiji, Rabu i Vrbovskom.