Politika kvalitete


Politika kvalitete Zavoda za hitnu medicinu Primorsko-goranske županije usmjerena je prvenstveno prema pacijentima. njihovom pravovremenom zbrinjavanju i stručnom pružanju zdravstvene zaštite.

Kvalitetom i brzinom naše zdravstvene usluge te neprestanim unapređenjem organizacije rada želimo postići povjerenje kod naših pacijenata, uvažavajući zadovoljstvo osnivača, ravnateljstva, članova Upravnog vijeća i zaposlenih.

Zavod za hitnu medicinu Primorsko-goranske županije se uvođenjem Sustava upravljanja kvalitetom usmjerio na procesni pristup upravljanja, a procese koje izvršavamo pratit ćemo i unapređivati na osnovi dobivenih informacija o ostvarenju željenih rezultata.

U skladu s navedenim, Zavod za hitnu medicinu Primorsko-goranske županije obvezuje se:

  • upoznati sve svoje zaposlenike s osnovama Sustava upravljanja kvalitetom u skladu s normom EN ISO 9001 :2015 te ih usmjeravati da u svojem radu primjenjuju njegove odrednice. posluju prema utvrđenim postupcima i vode evidenciju o poslovanju
  • osigurati razvoj svih potencijala zaposlenih putem unapređivanja znanja i vještina kako bi bili spremni na ispunjavanje svih zahtjeva posla
  • rješavati probleme u otvorenoj komunikaciji promovirati potpun aktivan angažman svih zaposlenih
  • voditi brigu o zaštiti naših djelatnika uvažavajući postojeće zakonske akte i pravilnike
  • temeljiti odluke na analizi podataka prikupljenih iz točnih mjerenja procesa i karakteristika sustava te poduzimati potrebne radnje na njihovom unapređenju.

U cjelokupnom poslovanju težit ćemo ostvarivanju partnerskih odnosa sa svim interesnim stranama – pacijentima kao korisnicima usluga. dobavljačima i zaposlenicima jer upravo suradnja i međusobno razumijevanje dovode do uspjeha.

Rijeka. 27. ožujak 2018.

Ravnatelj: Davor Vukobrat, dr. med. spec.