Politika kvalitete


Politika kvalitete Zavoda za hitnu medicine PGŽ usmjerena je prvenstveno prema korisnicima usluge tj. pacijentima i njihovom pravovremenom zbrinjavanju. Zavod svake godine definira ciljeve kojima se osigurava kontinuitet pružanja što kvalitetnije zdravstvene usluge naglo oboljelim i/ili ozlijeđenim pacijentima na samom mjestu događaja.

Ciljeve u poboljšanju pružanja zdravstvene usluge postižemo pravovremenom reakcijom odaziva na telefonski poziv hitnoj medicinskoj službi, pravilnom trijažom svakog poziva prema Hrvatskom indeksu prijema hitnog poziva za MPDJ, pravovremenim zbrinjavanjem koje uključuje stručno i kvalitetno pružanje zdravstvene usluge na samom mjestu događaja, kao i tijekom transporta do zdravstvene ustanove ukoliko to pacijentovo stanje zahtjeva. Kontinuiranom edukacijom djelatnika u timovima hitne medicinske službe i djelatnika u MPDJ, specijalističkim usavršavanjem liječnika i medicinskih sestara iz hitne medicine, kontinuiranim zanavljanjem neophodne medicinske opreme, te uvođenjem nove medicinske opreme, uvođenjem i primjenom novih lijekova, te zanavljanjem voznog parka novim, modernim i suvremeno opremljenim vozilima unaprjeđujemo zdravstvene usluge koje pružamo našim korisnicima.

Svim gore navedenim postižemo povjerenje naših pacijenata, kako stanovnika naše županije tako i velikog broja posjetitelja naše regije u turističkoj sezoni, uvažavajući zadovoljstvo osnivača, članova Upravnog vijeća, ravnateljstva i svih djelatnika Zavoda.
Zavod za hitnu medicinu Primorsko-goranske županije se uvođenjem Sustava upravljanja kvalitetom usmjerio na procesni pristup upravljanja, a procese koje izvršavamo pratimo i unaprjeđujemo na osnovi dobivenih informacija o ostvarenju željenih rezultata.

U skladu s navedenim, Zavod za hitnu medicinu Primorsko-goranske županije obvezao se:

  • upoznati sve svoje zaposlenike s osnovama Sustava upravljanja kvalitetom u skladu s normom EN ISO 9001 :2015 te ih usmjeravati da u svojem radu primjenjuju njegove odrednice, posluju prema utvrđenim postupcima i vode evidenciju o poslovanju
  • osigurati razvoj svih potencijala zaposlenih putem unapređivanja znanja i vještina kako bi bili spremni na ispunjavanje svih zahtjeva posla
  • rješavati probleme u otvorenoj komunikaciji promovirati potpuno aktivan angažman svih zaposlenih
  • voditi brigu o zaštiti naših djelatnika uvažavajući postojeće zakonske akte i pravilnike
  • temeljiti odluke na analizi podataka prikupljenih iz točnih mjerenja procesa i karakteristika sustava te poduzimati potrebne radnje na njihovom unapređenju.

U cjelokupnom poslovanju težimo ostvarivanju partnerskih odnosa sa svim interesnim stranama – pacijentima kao korisnicima usluga, dobavljačima, zaposlenicima, osnivačem jer upravo suradnja i međusobno razumijevanje dovode do uspjeha.

Rijeka, lipanj 2023.

Ravnateljica: Senka Kajčić, dr.med.spec.