Financijski izvještaji


Financijski izvještaji za 2023. godinu

 1. Godišnji financijski izvještaji ZZHM PGŽ za 2023. godinu
 2. Bilješke uz godišnje financijske izvještaje za 2023.
 3. Tablice  – Obvezne bilješke uz Bilancu

Financijski izvještaji za 2022. godinu

 1. Godišnji financijski izvještaji ZZHM PGŽ za 2022. godinu
 2. Bilješke uz godišnje financijske izvještaje za 2022.
 3. Tablice  – Obvezne bilješke uz Bilancu

Financijski izvještaji za 2021. godinu

 1. Godišnji financijski izvještaji ZZHM PGŽ za 2021. godinu
 2. Bilješke uz godišnje financijske izvještaje za 2021.
 3. Tablice  – Obvezne bilješke uz Bilancu

 

Financijski izvještaji za 2020. godinu

 1. Godišnji financijski izvještaji ZZHM PGŽ za 2020. godinu
 2. Bilješke uz godišnje financijske izvještaje za 2020.

 

Financijski izvještaji za 2019. godinu

 1. Godišnji financijski izvještaji ZZHM PGŽ za 2019. godinu
 2. Bilješke uz godišnje financijske izvještaje za 2019.

 

Financijski izvještaji za 2018. godinu

 1. Izvještaj o prihodima i rashodima, primicima i izdacima
 2. Bilješke uz financijsko izvješće za razdoblje I – XII 2018. g.

 

Financijski izvještaji za 2017. godinu

 1. Izvještaj o prihodima i rashodima, primicima i izdacima
 2. Bilješke uz financijsko izvješće za razdoblje I – XII 2017. g.

 

Financijski izvještaji za 2016. godinu

 1. Izvještaj o prihodima i rashodima, primicima i izdacima
 2. Bilješke uz financijsko izvješće za razdoblje I – XII 2016. g.

 

Financijski izvještaji za 2015. godinu

 1. Izvještaj o prihodima i rashodima, primicima i izdacima
 2. Bilješke uz financijsko izvješće za razdoblje I – XII 2015. g.

 

Financijski izvještaji za 2014. godinu

 1. Izvještaj o prihodima i rashodima, primicima i izdacima
 2. Bilanca
 3. Izvještaj o  promjenam u vrijednosti i obujmu imovine i obveza
 4. Izvještaj o obvezama
 5. Bilješke