Misija i vizija


MISIJA ZAVODA ZA HITNU MEDICINU  PRIMORSKO-GORANSKE ŽUPANIJE

Zavod za hitnu medicinu Primorsko-goranske županije je javna ustanova ustrojena za obavljanje djelatnosti hitne medicine, koja osigurava provođenje mjera hitnog zdravstvenog zbrinjavanja, hitnog prijevoza ozlijeđenih i oboljelih osoba u odgovarajuću zdravstvenu ustanovu, te zdravstvenog zbrinjavanja za vrijeme prijevoza.

 

VIZIJA ZAVODA ZA HITNU MEDICINU PRIMORSKO-GORANSKE ŽUPANIJE

Vizija Zavoda za hitnu medicinu Primorsko-goranske županije je ustrojavanje jedinstvenog sustava hitne medicine na području Primorsko-goranske županije, temeljenog na načelu sveobuhvatnosti, kontinuiranosti, dostupnosti i cjelovitog pristupa hitnoj medicinskoj službi, što jamči bolju učinkovitost i kvalitetnije, dostupnije i ravnomjernije pružanje hitne medicinske skrbi za sve osobe na području Primorsko-goranske županije.