Cjenik usluga


ŠIFRA HM POSTUPCI

CIJENA, u kn

HM008 Prvi pregled hitnog pacijenta

300,00 kn

HM009 Drugi pregled hitnog pacijenta

150,00 kn

HM010 Prvi pregled ozlijeđenog pacijenta

300,00 kn

HM011 Drugi pregled/lokalni pregled ozlijeđenog pacijenta

100,00 kn

HM012 Drugi pregled/prošireni pregled ozlijeđenog pacijenta

200,00 kn

HM013 Pregled palijativnog pacijenta

150,00 kn

HM015 Brzo izvlačenje ozljeđenika iz vozila

70,00 kn

HM016 Skidanje kacige

100,00 kn

HM017 Prenošenje hitnog pacijenta transportnom plahtom

30,00 kn

HM018 Prenošenje hitnog pacijenta u transportnoj stolici

50,00 kn

HM019 Prenošenje hitnog pacijenta na transportnim kolicima

50,00 kn

HM020 Unošenje hitnog pacijenta u prijevozno sredstvo i fiksacija pacijenta

50,00 kn

HM022 Postupak predaje hitnog pacijenta u bolničku ustanovu

30,00 kn

HM023 Postupak pri opstrukciji dišnog puta kod osoba pri svijesti

70,00 kn

HM024 Postupak otvaranja dišnog puta zabacivanjem glave i podizanjem brade

50,00 kn

HM025 Postupak potiskivanja donje čeljusti naprijed i gore

50,00 kn

HM026 Čišćenje dišnog puta

30,00 kn

HM027 Sukcija gornjih dišnih puteva mekanim ili Yankauer kateterom

30,00 kn

HM028 Aspiracija donjih dišnih puteva

50,00 kn

HM029 Postavljanje orofaringealnog tubusa

30,00 kn

HM030 Postavljanje nazofaringealnog tubusa

30,00 kn

HM031 Postavljanje laringealne maske

100,00 kn

HM032 Postavljanje I-gel maske

100,00 kn

HM033 Endotrahealna intubacija s pripremom

150,00 kn

HM034 Postupak RSI s pripremom

400,00 kn

HM035 Konikotomija

500,00 kn

HM036 Ventilacija samoširećim balonom s maskom i spremnikom

50,00 kn

HM037 Mahanička ventilacija asistirana/kontrolirana

150,00 kn

HM038 Neinvanzivna mehanička ventilacija

200,00 kn

HM039 Terapija kisikom – aplikacija nosnim kateterom

50,00 kn

HM040 Terapija kisikom – aplikacija s maskom za kisik

50,00 kn

HM041 Terapija kisikom – aplikacija s maskom sa spremnikom

50,00 kn

HM042 Pulsna oksimetrija

30,00 kn

HM043 Kapnometrija

50,00 kn

HM044 Vanjska masaža srca

150,00 kn

ŠIFRA HM POSTUPCI

CIJENA, u kn

HM045 Defibrilacija manuelnim defibrilatorom

200,00 kn

HM046 Defibrilacija automatskim/poluautomatskim vanjskim defibrilatorom

200,00 kn

HM047 Električna kardioverzija

800,00 kn

HM048 Transkutana elektrostimulacija

800,00 kn

HM049 Postreanimacijska skrb

200,00 kn

HM050 Nadzor vitalno ugroženog pacijenta

200,00 kn

HM051 Postupak stavljanja EKG-a monitoringa

50,00 kn

HM052 Snimanje i očitavanje 12 kanalnog EKG-a

150,00 kn

HM053 Utvrđivanje frenkvencije disanja

20,00 kn

HM054 Mjerenje krvnog tlaka

30,00 kn

HM055 Mjerenje temperature

30,00 kn

HM056 Digitorektalni pregled

50,00 kn

HM057 Urin – test traka

30,00 kn

HM058 U-Glukoza, test traka

30,00 kn

HM059 Određivanje GUK-a glukometrom

30,00 kn

HM060 Postavljanje intravenskog puta

50,00 kn

HM061 Postavljanje intravenskog puta za infuziju

100,00 kn

HM062 Postavljanje intraosealnog puta

300,00 kn

HM063 Aplikacija terapije im.

30,00 kn

HM064 Aplikacija terapije iv.

60,00 kn

HM065 Aplikacija terapije sc.

30,00 kn

HM066 Aplikacija terapije rektalno

30,00 kn

HM067 Aplikacija terapije inhalatorno

30,00 kn

HM068 Aplikacija terapije sublingvalno

30,00 kn

HM069 Aplikacija terapije nazalno

30,00 kn

HM070 Zbrinjavanje politraume

1.100,00 kn

HM071 Zbrinjavanje amputiranog ekstremiteta

450,00 kn

HM072 Postavljanje Schantzovog ovratnika

100,00 kn

HM073 Imobilizacija trokutastom maramom

30,00 kn

HM074 Imobilizacija na dugoj dasci

200,00 kn

HM075 Imobilizacija na vakuum madracu uz upotrebu raskolopnih nosila

200,00 kn

HM076 Imobilizacija na rasklopnim nosilima

200,00 kn

HM077 Imobilizacija ekstremiteta vakuum udlagama

150,00 kn

HM078 Imobilizacija ekstremiteta splint udlagama

100,00 kn

HM079 Imobilizacija kralježnice sa prslukom za imobilizaciju i izvlačenje

200,00 kn

HM080 Imobilizacija kuka

150,00 kn

HM081 Imobilizacija zdjelice

150,00 kn

HM082 Zaustavljenje vanjskog krvarenja

50,00 kn

HM083 Postavljanje tornque-a

50,00 kn

HM084 Zaustavljanje krvarenja iz nosa

100,00 kn

HM085 Odstranjivanje stranog tijela iz uha i nosa

350,00 kn

HM086 Odstranjivanje površinsko ležećeg stranog tijela iz rožnice i spojnice

350,00 kn

HM087 Zaustavljanje krvarenja nakon ekstrakcije zuba

150,00 kn

HM088 Zbrinjavanje manjih i površinskih ozljeda/rana /opeklina/ozeblina

150,00 kn

ŠIFRA HM POSTUPCI

CIJENA, u kn

HM089 Zbrinjavanje većih ozljeda/rana

350,00 kn

HM090 Zbrinjavanje opeklina

150,00 kn

HM091 Zbrinjavanje ozeblina

150,00 kn

HM092 Terapijska tehnika za zagrijavanje ili ohlađivanje tijela omotima i oblozima

100,00 kn

HM093 Zbrinjavanje penetrantnih ozljeda prsnog koša

200,00 kn

HM094 Postupak dekompresije tenzijskog pneumotoraksa

200,00 kn

HM095 Postavljanje nazogastrične sonde

250,00 kn

HM096 Postavljanje urinarnog katetera

250,00 kn

HM097 Toaleta i čišćenje traheobronhalnog stabla

55,00 kn

HM098 Oksigenoterapija u kući

100,00 kn

HM099 FAST pregled

100,00 kn

HM100 Vođenje poroda

1.100,00 kn

HM101 Opskrba novorođenčeta

450,00 kn

HM102 Izdavanje recepata pacijentu prema medicinskoj indikaciji koju je utvrdio liječnik zavoda za hitnu medicinu

10,00 kn

HM103 Postupak prisilne hospitalizacije

500,00 kn

HM104 Intervencija vezana uz socijalnu problematiku

100,00 kn

HM105 Intervencija na zahtjev policije

150,00 kn

HM106 Pregled na zahtjev policije

200,00 kn

HM107 Vađenje kapilarne krvi na zahtjev policije

100,00 kn

HM108 Vađenje venske krvi na zahtjev policije

200,00 kn

HM109 Uzimanje mokraće na zahtjev policije

100,00 kn

HM110 Ispunjavanje obrasca AUK-2

100,00 kn

HM111 Primjena mjera osobne zaštite u situacijama povećanog rizika

50,00 kn

HM112 Savjetovanje s pacijentom/obitelji

100,00 kn

HM116 Trijaža kod masovnih nesreća s ispunjavanjem propisanog obrasca

200,00 kn

HM119 Ispiranje urinarnog katetera

50,00 kn

HM120 Ispiranje želuca

200,00 kn

ŠIFRA PGŽ DODATNI POSTUPCI I LIJEKOVI

CIJENA, u kn

PGŽ001 Kratki orjentacijski pregled

100,00 kn

PGŽ002 Izdavanje recepata (bez pregleda) po preporuci specijaliste

20,00 kn

PGŽ003 Medikamentozna kardioverzija

300,00 kn

PGŽ004 Osnovni postupci oživljavanja

400,00 kn

PGŽ005 Napredni postupci oživljavanja

900,00 kn

PGŽ006 Zbrinjavanje traume

900,00 kn

PGŽ007 Zbrinjavanje lokalne traume sa imobilizacijom

450,00 kn

PGŽ008 Incizija gnojnih proceza kože i potkožnog tkiva

450,00 kn

PGŽ009 Incizija i opskrba dubljih rana (uključuje šivanje i lokalnu anesteziju)

650,00 kn

PGŽ010 Previjanje rane

150,00 kn

PGŽ011 Odstranjivanje šavova

150,00 kn

PGŽ012 Otoskopija

55,00 kn

PGŽ013 Ispiranje uha

40,00 kn

PGŽ014 Odstranjivanje krpelja

150,00 kn

PGŽ015 Vađenje krvi za analizu

30,00 kn

PGŽ016 Postavljanje intravenskog puta i aplikacija infuzije ako nije dio hitne intervencije

60,00 kn

PGŽ017 Postavljanje intravenskog puta i aplikacija terapije ako nije dio hitne intervencije

40,00 kn

PGŽ018 Pisanje liječničkih svjedodžbi na zahtjev pacijenta

200,00 kn

PGŽ019 Izdavanje potvrde i prijave o smrti

25,00 kn

PGŽ020 Konzultacija/savijet liječnika na zahtjev pacijenta ili pratnje

100,00 kn

PGŽ021 TROPONIN TEST

200,00 kn

PGŽ022 Ana – Te

60,00 kn

PGŽ023 EBRANTIL

80,00 kn

PGŽ024 NALOXON

80,00 kn

PGŽ025 ANEXATE

200,00 kn

PGŽ026 ZMIJSKI PROTUOTROV

200,00 kn

ŠIFRA INTERVENCIJE, PRIJEVOZI, DEŽURSTVA

CIJENA, u kn

PGŽ027 Hitna medicinska intervencija na terenu za T1 do 5 km

900,00 kn

PGŽ028 Hitna medicinska intervencija na terenu za T2 do 5 km

700,00 kn

PGŽ029 Hitna medicinska intervencija na terenu za T1 preko 5 km

900,00+15,00 kn/km

PGŽ030 Hitna medicinska intervencija na terenu za T2 preko 5 km

700,00+10,00 kn/km

PGŽ031 Hitna medicinska intervencija u prostoru hitne medicinske službe

300,00

PGŽ032 Prijevoz pacijenta na zahtjev Tim T1 (računa se kilometraža u oba smjera)

25,00 kn / km

PGŽ033 Prijevoz pacijenta na zahtjev Tim T2 (računa se kilometraža u oba smjera)

15,00 kn / km

PGŽ034 Prijevoz pacijenta izvan teritorija RH Tim 1

25,00 kn / km + Cijena se uvećava za vrijednost deviznih dnevnica za djelatnike

PGŽ035 Prijevoz pacijenta izvan teritorija RH Tim 2

15,00 kn / km + Cijena se uvećava za vrijednost deviznih dnevnica za djelatnike

PGŽ036 Hitni medicinski prijevoz morem

Cijena karte ili vanrednog trajekta prema važećem cjeniku prevoznika

PGŽ037 Hitni medicinski prijevoz zrakom

5.500,00 kn

PGŽ038 Pisanje liječničkih svjedodžbi na zahtjev pacijenta

200,00 kn

PGŽ039 Dežurstvo tima T1 HMS/sat radni dan/noć

700,00 kn

PGŽ040 Dežurstvo tima T1 HMS/sat vikend dan/noć

900,00 kn

PGŽ041 Dežurstvo tima T1 HMS/sat blagdan dan/noć

1.100,00 kn

PGŽ042 Dežurstvo tima T2 HMS/sat radni dan/noć

500,00 kn

PGŽ043 Dežurstvo tima T2 HMS/sat vikend dan/noć

700,00 kn

PGŽ044 Dežurstvo tima T2 HMS/sat blagdan dan/noć

900,00 kn

     
ŠIFRA EDUKACIJA

CIJENA, u kn

PGŽ045 Osnovni trening za doktore medicine u timu izvanbolničke hitne medicinske službe (po osobi)

1.500,00 kn

PGŽ046 Osnovni trening za medicinske sestre-tehničare u timu izvanbolničke hitne medicinske službe           (po osobi )

1.300,00 kn

PGŽ047 Osnovni trening za vozače u timu izvanbolničke hitne medicinske službe (po osobi)

800,00 kn

PGŽ048 Trening obnove stečenih znanja i vještina za liječnike u timu izvanbolničke hitne medicinske službe (po osobi)

1.000,00 kn

PGŽ049 Trening obnove stečenih znanja i vještina za medicinske sestre-tehničare u timu izvanbolničke hitne medicinske službe (po osobi)

800,00 kn

PGŽ050 Trening obnove stečenih znanja i vještina za vozače u timu izvanbolničke hitne medicinske službe   (po osobi)

500,00 kn

PGŽ051 Osnovni trening za dispečere medicinske prijavno dojavne jedinice (po osobi)

800,00 kn

PGŽ052 Trening obnove za dispečere medicinske prijavno dojavne jedinice (po osobi)

400,00 kn

PGŽ053 Tečaj osnovnih mjera održavanja života (po osobi)

400,00 kn

PGŽ054 Tečaj osnovnih mjera održavanja života uz upotrebu AVD-a (po osobi)

800,00 kn

PGŽ055 Tečaj obnove osnovnih mjera održavanja života uz upotrebu AVD-a (po osobi)

500,00 kn

PGŽ056 Tečaj prve pomoći (po osobi)

400,00 kn

PGŽ057 Tečaj prve pomoći s osnovnim mjerama pdržavanja života (po osobi)

800,00 kn

PGŽ058 Jednodnevni tečaj neposrednog održavanja života za medicinske profesionalce, 8 sati (po osobi)

800,00 kn

Upravno vijeće ZZHM PGŽ na svojoj 32. sjednici prihvatilo je Cjenik usluga ZZHM PGŽ te je isti stupio na snagu dana 22.srpnja 2015. godine.

Predsjednica Upravnog vijeća, izv.prof.dr.sc. Đulija Malatestinić, dr.med.


Cjenik – odluka