Usavršavanjem do novih specijalista hitne medicine u  Primorsko-goranskoj županiji


Naziv korisnika:

Zavod za hitnu medicinu Primorsko-goranske županije
51000 Rijeka, Franje Čandeka 6/A

Kratki opis projekta:

Projekt „Usavršavanjem do novih specijalista hitne medicine u Primorsko-goranskoj županiji“ doprinijet će poboljšanju pristupa visokokvalitetnih usluga hitne medicine na području Primorsko-goranske županije kroz financiranje specijalističkog usavršavanja doktora medicine.

Kroz specijalizaciju četiri doktora medicine poboljšat će se nepovoljna situacija izazvana malim brojem specijalista hitne medicine na području cijele Republike Hrvatske te će se svim građanima Primorsko-goranske županije omogućiti kvalitetna intervencija u slučaju nezgode ili oboljenja.

Ciljevi i očekivani rezultati:

Cilj projekta je poboljšanje pristupa visokokvalitetnih usluga hitne medicine na području Primorsko-goranske županije kroz specijalizaciju  liječnika iz hitne medicine. Očekivani rezultat projekta je osposobljavanje 4 doktora medicine u specijaliste hitne medicine na području Primorsko-goranske županije.

Ukupna vrijednost projekta:

Projekt „Usavršavanjem do novih specijalista hitne medicine u Primorsko-goranskoj županiji“ je financiran u 100% iznosu od 5.071.816,18 kn od strane Europskog socijalnog fonda.

Razdoblje provedbe projekta:

Projekt započinje 07.09.2018.g i traje 66 mjeseci.

Kontakt osoba za više info:

Trnjina Marković, tel. 051/554-161, mail: financije@zzhm-pgz.hr 

Poveznica na relevantne internetske stranice:

Sadržaj materijala isključiva je odgovornost Zavoda za hitnu medicinu Primorsko-goranske Županije.

Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog socijalnog fonda.