Specijalističkim usavršavanjem medicinskih sestara i tehničara do unaprjeđenja hitne medicine u Primorsko-goranskoj županiji


Nositelj projekta:

Zavod za hitnu medicinu Primorsko-goranske županije
51000 Rijeka, Franje Čandeka 6/A

Referentni broj projekta:

NPOO.C5.1.R3-I2.01.0029

Cilj projekta:

Cilj projekta je teorijskim i praktičnim usvajanjem znanja i vještina osposobiti 10 medicinskih sestara i
tehničara u hitnoj medicini u sveukupnom trajanju od 12 mjeseci, čime će se doprinijeti povećanjem
kompetencija prvostupnika sestrinstva u djelatnosti hitne medicine, a sve kako bi se maksimalno
povećala njihova učinkovitost te samostalnost u radu pri zbrinjavanju hitnih pacijenata na području
Primorsko-goranske županije.

Izvor financiranja:

NextGenerationEU, Mehanizam za oporavak i otpornost EU-a temeljem Nacionalnog plana oporavka i otpornosti 2021.-2026.

Vrijednost projekta:

354.046,60 eura

Prihvatljivi troškovi:

354.046,60 eura sa stopom sufinanciranja od 100%

Aktivnosti:

Projektne aktivnosti uključuju: troškove plaće i naknade za prijevoz, troškove regresa i božićnice, troškove dodatnih edukacija povezanih s programom specijalističkog usavršavanja, troškove voditelja programa, glavnog mentora i mentora, troškove zdravstvene ustanove, troškove provođenja teorijskog dijela programa specijalističkog usavršavanja, troškove završnog i specijalističkog ispita te troškove specijalističke knjižice.
U razdoblju trajanja programa Nacionalni plan oporavka i otpornosti 2021.-2026. planira se osposobiti sveukupno 30 medicinskih sestara i tehničara za samostalnost u radu pri zbrinjavanju hitnih pacijenata, provedbom specijalističkog usavršavanja.

Razdoblje provedbe projekta:

19. lipnja 2023. – 19. lipnja 2024. godine

Kontakt:

Zavod za hitnu medicinu Primorsko-goranske županije
Franje Čandeka 6 A
51000 Rijeka
adresa elektroničke pošte: tajnistvo@zzhm-pgz.hr

Poveznica na relevantne internetske stranice:

  • https://planoporavka.gov.hr/
  • https://fondovieu.gov.hr/

 

„Financira Europska unija – NextGenerationEU.

Izneseni stavovi i mišljenja samo su od strane Zavoda za hitnu medicinu Primorsko-goranske
županije i ne odražavaju nužno službena stajališta Europske unije ili Europske komisije. Ni
Europska unija ni Europska komisija ne mogu se smatrati odgovornima za njih.”