Pravni propisi


Mreža hitne medicine

  1. Mreža hitne medicine (NN, 49/16)
  2. Izmjena mreže hitne medicine (NN 67/17)

 

Zakoni

1. Zakon o zdravstvenoj zaštiti (100/18)

Uredba o izmjeni Zakona o zdravstvenoj zaštiti (125/19)

2. Zakon o liječništvu (NN, 121/03)

Zakon o dopunama Zakona o liječništvu (NN 117/08)

 3. Zakon o sestrinstvu (NN, 121/03)

Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o sestrinstvu (NN, 117/08)
Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o sestrinstvu (NN 57/11)

4. Zakon o zaštiti prava pacijenata (NN, 169/04)

Odluka i Rješenje Ustavnog suda Republike Hrvatske broj: U-I-4892/2004 i U-I-3490/2006 od 12. Ožujka 2008. (NN 37/08)

5. Zakon o kvaliteti zdravstvene zaštite (118/18)

6. Zakon o sigurnosti prometa na cestama (NN, 67/08)

Odluka Ustavnog suda Republike Hrvatske broj: U-I-3084/2008, U-I-3419/2009 od 7. travnja 2010. (NN 48/10)
Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o sigurnosti prometa na cestama (74/11)
Zakon o izmjenama i dopunama zakona o sigurnosti prometa na cestama (NN, 80/13)
Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o sigurnosti prometa na cestama (NN 92/14)
Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o sigurnosti prometa na cestama (NN 64/15)
Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o sigurnosti prometa na cestama (NN 108/17)
Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o sigurnosti prometa na cestama (NN 70/19)
Zakon o dopuni Zakona o sigurnosti prometa na cestama (NN 42/20)

7. Zakon o Hrvatskom Crvenom križu (NN, 71/10)

 

Pravilnici

1. Pravilnik o minimalnim uvjetima u pogledu prostora, radnika i medicinsko-tehničke opreme za obavljanje djelatnosti hitne medicine (NN, 71/16)

2. Pravilnik o uvjetima, organizaciji i načinu obavljanja hitne medicine  (NN, 71/16)

3. Pravilnik o minimalnim uvjetima u pogledu prostora, radnika i medicinsko-tehničke opreme za obavljanje zdravstvene djelatnosti (NN, 61/11)

Pravilnik o dopuni Pravilnika o minimalnim uvjetima u pogledu prostora, radnika i medicinsko-tehničke opreme za obavljanje zdravstvene djelatnosti (NN 128/12)
Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o minimalnim uvjetima u pogledu prostora, radnika i medicinsko-tehničke opreme (NN 124/15)
Pravilnik o izmjenama Pravilnika o minimalnim uvjetima u pogledu prostora, radnika i medicinsko-tehničke opreme (NN 8/16)
Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o minimalnim uvjetima u pogledu prostora, radnika i medicinsko-tehničke opreme (NN 77/18)

4. Pravilnik o specijalističkom usavršavanju doktora medicine (NN 100/11)

Pravilnik o izmjenama Pravilnika o specijalističkom usavršavanju doktor medicine (NN 133/11)
Pravilnik o izmjenama Pravilnika o specijalističkom usavršavanju doktor medicine (NN 54/12)
Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o specijalističkom usavršavanju doktora medicine (NN 49/13)
Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o specijalističkom usavršavanju doktora medicine (NN 139/14)
Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o specijalističkom usavršavanju doktora medicine (NN 116/15)
Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o specijalističkom usavršavanju doktora medicine (NN 62/16)
Ispravak Pravilnika o izmjenama i dopunama Pravilnika o specijalističkom usavršavanju doktora medicine (NN 69/16)
Pravilnik o izmjenama i dopuni Pravilnika o specijalističkom usavršavanju doktora medicine (6/17)

5. Pravilnik o specijalističkom usavršavanju prvostupnika sestrinstva u djelatnosti hitne medicine ( NN 109/19)

Ispravak Pravilnika o specijalističkom usavršavanju prvostupnika sestrinstva u djelatnosti hitne medicine ( NN 119/19)

6. Pravilnik o stjecanju statusa specijalista hitne medicine (NN, 116/10)

Pravilnik o dopuni o stjecanju statusa specijalista hitne medicine (NN 131/12)

7. Pravilnik o uvjetima, organizaciji i načinu obavljanja djelatnosti sanitetskog prijevoza (NN, 53/11)

Pravilnik o izmjeni Pravilnika o uvjetima, organizaciji i načinu obavljanja djelatnosti sanitetskog prijevoza (NN 77/12)

8. Pravilnik o sestrinskoj dokumentaciji u bolničkim zdravstvenim ustanovama (NN79/2011)

Pravilnik o izmjeni i dopuni Pravilnika o sestrinskoj dokumentaciji u bolničkim zdravstvenim ustanovama (NN 131/2012)
Pravilnik o izmjenama i dopuni Pravilnika o sestrinskoj dokumentaciji u bolničkim zdravstvenim ustanovama (NN 71/2016)