Pravni propisi


Mreža hitne medicine

 1. Mreža hitne medicine (NN, 49/16)

 

Zakoni

 1. Zakon o zdravstvenoj zaštiti (NN, 150/08)
 2. Zakon o liječništvu (NN, 121/03)
 3. Zakon o sestrinstvu (NN, 121/03)
 4. Zakon o zaštiti prava pacijenata (NN, 169/04)
 5. Zakon o kvaliteti zdravstvene zaštite (NN, 107/07)
 6. Zakon o sigurnosti prometa na cestama (NN, 67/08)
 7. Zakon o Hrvatskom Crvenom križu (NN, 71/10)
 8. Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o zdravstvenoj zaštiti (NN, 139/10)

 

Pravilnici

 1. Pravilnik o uvjetima, organizaciji i načinu rada izvanbolničke hitne medicinske pomoći   (NN, 146/03)
 2. Pravilnik o minimalnim uvjetima u pogledu prostora, radnika i medicinsko-tehničke opreme za obavljanje zdravstvene djelatnosti (NN, 61/11)
 3. Pravilnik o sanitetskom prijevozu (NN, 123/09)
 4. Pravilnik o specijalističkom usavršavanju doktora medicine (NN 100/11)
 5. Pravilnik o specijalističkom usavršavanju medicinskih sestara – medicinskih tehničara u djelatnosti hitne medicinske pomoći (NN, 28/11)
 6. Pravilnik o minimalnim uvjetima u pogledu prostora, radnika i medicinsko-tehničke opreme za obavljanje djelatnosti hitne medicine (NN, 42/11)
 7. Pravilnik o stjecanju statusa specijalista hitne medicine (NN, 116/10)
 8. Pravilnik o uvjetima, organizaciji i načinu obavljanja djelatnosti sanitetskog prijevoza (NN, 53/11)