Pravni propisi


Javna nabava

 1. Plan javne nabave za 2014. godinu
 2. Rebalans 1. Plana nabave za 2014. godinu
 3. Rebalans 2. Plana nabave za 2014. godinu
 4. Plan javne nabave za 2015. godinu
 5. Rebalans 1. Plana nabave za 2015. godinu
 6. Rebalans 2. Plana nabave za 2015. godinu
 7. Rebalans 3. Plana nabave za 2015. godinu
 8. Registar ugovora o javnoj nabavi za 2015. godinu (do 31.6.2015.)
 9. Registar ugovora o javnoj nabavi za 2015. godinu
 10. Plan javne nabave za 2016. godinu
 11. Rebalans 1. Plana nabave za 2016. godinu
  – Odluka o 1. rebalansu Plana nabave za 2016. godinu
 12. Rebalans 2. Plana nabave za 2016. godinu
  – Odluka o 2. rebalansu Plana nabave za 2016. godinu
 13. Registar ugovora o javnoj nabavi za 2016. godinu (do 30.06.2016.)
 14. Rebalans 3. Plana nabave za 2016. godinu
  – Odluka o 3. rebalansu Plana nabave za 2016. godinu
 15. Rebalans 4. Plana nabave za 2016. godinu
  – Odluka o 4. rebalansu Plana nabave za 2016. godinu
 16. Registar ugovora o javnoj nabavi za 2016. godinu
 17. Plan javne nabave za 2017. godinu
  – Odluka o usvajanju Plana nabave za 2017.
 18. Rebalans 1. Plana nabave za 2017. godinu
  – Odluka o 1. rebalansu Plana nabave za 2017. godinu
 19. Rebalans 2. Plana nabave za 2017. godinu
  – Odluka o 2. rebalansu Plana nabave za 2017. godinu
 20. Rebalans 3. Plana nabave za 2017. godinu
  – Odluka o 3. rebalansu Plana nabave za 2017. godinu

 

Financijski izvještaji za 2016. godinu

 1. Izvještaj o prihodima i rashodima, primicima i izdacima
 2. Bilješke uz financijsko izvješće za razdoblje I – XII 2016. g.

 

Financijski izvještaji za 2015. godinu

 1. Izvještaj o prihodima i rashodima, primicima i izdacima
 2. Bilješke uz financijsko izvješće za razdoblje I – XII 2015. g.

 

Financijski izvještaji za 2014. godinu

 1. Izvještaj o prihodima i rashodima, primicima i izdacima
 2. Bilanca
 3. Izvještaj o  promjenam u vrijednosti i obujmu imovine i obveza
 4. Izvještaj o obvezama
 5. Bilješke

 

Mreža hitne medicine

 1. Mreža hitne medicine (NN, 71/12)

 

Zakoni

 1. Zakon o zdravstvenoj zaštiti (NN, 150/08)
 2. Zakon o liječništvu (NN, 121/03)
 3. Zakon o sestrinstvu (NN, 121/03)
 4. Zakon o zaštiti prava pacijenata (NN, 169/04)
 5. Zakon o kvaliteti zdravstvene zaštite (NN, 107/07)
 6. Zakon o sigurnosti prometa na cestama (NN, 67/08)
 7. Zakon o Hrvatskom Crvenom križu (NN, 71/10)
 8. Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o zdravstvenoj zaštiti (NN, 139/10)

 

Pravilnici

 1. Pravilnik o uvjetima, organizaciji i načinu rada izvanbolničke hitne medicinske pomoći   (NN, 146/03)
 2. Pravilnik o minimalnim uvjetima u pogledu prostora, radnika i medicinsko-tehničke opreme za obavljanje zdravstvene djelatnosti (NN, 61/11)
 3. Pravilnik o sanitetskom prijevozu (NN, 123/09)
 4. Pravilnik o specijalističkom usavršavanju doktora medicine (NN 100/11)
 5. Pravilnik o specijalističkom usavršavanju medicinskih sestara – medicinskih tehničara u djelatnosti hitne medicinske pomoći (NN, 28/11)
 6. Pravilnik o minimalnim uvjetima u pogledu prostora, radnika i medicinsko-tehničke opreme za obavljanje djelatnosti hitne medicine (NN, 42/11)
 7. Pravilnik o stjecanju statusa specijalista hitne medicine (NN, 116/10)
 8. Pravilnik o uvjetima, organizaciji i načinu obavljanja djelatnosti sanitetskog prijevoza (NN, 53/11)