Pravni propisi


Javna nabava

2014.

 1. Plan javne nabave za 2014. godinu
 2. Rebalans 1. Plana nabave za 2014. godinu
 3. Rebalans 2. Plana nabave za 2014. godinu

2015.

 1. Plan javne nabave za 2015. godinu
 2. Rebalans 1. Plana nabave za 2015. godinu
 3. Rebalans 2. Plana nabave za 2015. godinu
 4. Rebalans 3. Plana nabave za 2015. godinu
 5. Registar ugovora o javnoj nabavi za 2015. godinu (do 31.6.2015.)
 6. Registar ugovora o javnoj nabavi za 2015. godinu

2016.

 1. Plan javne nabave za 2016. godinu
 2. Rebalans 1. Plana nabave za 2016. godinu
  – Odluka o 1. rebalansu Plana nabave za 2016. godinu
 3. Rebalans 2. Plana nabave za 2016. godinu
  – Odluka o 2. rebalansu Plana nabave za 2016. godinu
 4. Registar ugovora o javnoj nabavi za 2016. godinu (do 30.06.2016.)
 5. Rebalans 3. Plana nabave za 2016. godinu
  – Odluka o 3. rebalansu Plana nabave za 2016. godinu
 6. Rebalans 4. Plana nabave za 2016. godinu
  – Odluka o 4. rebalansu Plana nabave za 2016. godinu
 7. Registar ugovora o javnoj nabavi za 2016. godinu

2017.

 1. Plan javne nabave za 2017. godinu
  – Odluka o usvajanju Plana nabave za 2017.
 2. Izjava o nepostojanju sukoba interesa za Ravnatelja
 3. Popis gospodarskih subjekata s kojima ZZHM PGŽ ne smije sklapati  ugovor o javnoj nabavi
 4. Rebalans 1. Plana nabave za 2017. godinu
  – Odluka o 1. rebalansu Plana nabave za 2017. godinu
 5. Uputa o postupanju  u postupcima nabave roba i usluga ZZHM PGŽ
 6. Rebalans 2. Plana nabave za 2017. godinu
  – Odluka o 2. rebalansu Plana nabave za 2017. godinu
 7. Registar ugovora i OS za 2017. do 30.06.2017.
 8. Rebalans 3. Plana nabave za 2017. godinu
  – Odluka o 3. rebalansu Plana nabave za 2017. godinu
 9. Registar ugovora i OS za 2017. do 31.12.2017.
 10. Registar ugovora jednostavna nabava za 2017.

2018.

 1. Plan javne nabave za 2018. godinu

 

Financijski izvještaji za 2017. godinu

 1. Izvještaj o prihodima i rashodima, primicima i izdacima
 2. Bilješke uz financijsko izvješće za razdoblje I – XII 2017. g.

 

Financijski izvještaji za 2016. godinu

 1. Izvještaj o prihodima i rashodima, primicima i izdacima
 2. Bilješke uz financijsko izvješće za razdoblje I – XII 2016. g.

 

Financijski izvještaji za 2015. godinu

 1. Izvještaj o prihodima i rashodima, primicima i izdacima
 2. Bilješke uz financijsko izvješće za razdoblje I – XII 2015. g.

 

Financijski izvještaji za 2014. godinu

 1. Izvještaj o prihodima i rashodima, primicima i izdacima
 2. Bilanca
 3. Izvještaj o  promjenam u vrijednosti i obujmu imovine i obveza
 4. Izvještaj o obvezama
 5. Bilješke

 

Mreža hitne medicine

 1. Mreža hitne medicine (NN, 71/12)

 

Zakoni

 1. Zakon o zdravstvenoj zaštiti (NN, 150/08)
 2. Zakon o liječništvu (NN, 121/03)
 3. Zakon o sestrinstvu (NN, 121/03)
 4. Zakon o zaštiti prava pacijenata (NN, 169/04)
 5. Zakon o kvaliteti zdravstvene zaštite (NN, 107/07)
 6. Zakon o sigurnosti prometa na cestama (NN, 67/08)
 7. Zakon o Hrvatskom Crvenom križu (NN, 71/10)
 8. Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o zdravstvenoj zaštiti (NN, 139/10)

 

Pravilnici

 1. Pravilnik o uvjetima, organizaciji i načinu rada izvanbolničke hitne medicinske pomoći   (NN, 146/03)
 2. Pravilnik o minimalnim uvjetima u pogledu prostora, radnika i medicinsko-tehničke opreme za obavljanje zdravstvene djelatnosti (NN, 61/11)
 3. Pravilnik o sanitetskom prijevozu (NN, 123/09)
 4. Pravilnik o specijalističkom usavršavanju doktora medicine (NN 100/11)
 5. Pravilnik o specijalističkom usavršavanju medicinskih sestara – medicinskih tehničara u djelatnosti hitne medicinske pomoći (NN, 28/11)
 6. Pravilnik o minimalnim uvjetima u pogledu prostora, radnika i medicinsko-tehničke opreme za obavljanje djelatnosti hitne medicine (NN, 42/11)
 7. Pravilnik o stjecanju statusa specijalista hitne medicine (NN, 116/10)
 8. Pravilnik o uvjetima, organizaciji i načinu obavljanja djelatnosti sanitetskog prijevoza (NN, 53/11)