Edukacija mladih liječnika

U vremenu od 21.-22.srpnja 2020.godine u Nastavno edukacijskom centru u Rijeci održana je edukacija novih mladih liječnika koji su uposleni u Zavodu za hitnu medicinu PGŽ za potrebe turističke sezone i zamjene odsutnih liječnika.

Pokazavši izniman interes svi polaznici su aktivno sudjelovali tijekom dvodnevne edukacije, uz želju da ovakvog načina učenja bude čim više.

Edukaciju je vodila voditeljica nastavno edukacijskog centra Emilija Lazarević, mag.educ.rehab., uz sudjelovanje još dvoje nacionalnih instruktora Zavoda za hitnu medicinu PGŽ Senke Štrbo, dr.med.spec. i Milana Lazarevića, dipl.med.techn.