1.simpozij hitne medicine u Osijeku

Od 12.-14. svibnja 2023.godine održan 1. simpozij hitne medicine u Osijeku na kojem je aktivno sudjelovalo 11 liječnika našeg Zavoda. Simpozij je bio podijeljen u nekoliko cjelina: respiracija, dišni put i reanimatologija, akutna intraabdominalna zbivanja, akutni neurološki poremećaji i komatozna stanja, kardiovaskularne hitnosti, UTZ u hitnoj medicini, trauma i politrauma,  teške...
read more

Nacionalni dan hitne medicinske službe

Ususret nadolazećem Nacionalnom danu hitne medicinske službe koji se obilježava 30.travnja Zavod za hitnu medicinu je u tjednu od 24.-30. travnja obilježio isti različitim aktivnostima u više ispostava. Cilj aktivnosti je senzibilizirati građane u postupcima pružanja prve pomoći do dolaska najbližeg tima hitne medicinske službe, ali i upoznati djecu s hitnom medicinskom...
read more

Vježba evakuacije i spašavanja u Studentskom naselju Trsat

Dana 27.travnja 2023. godine u organizaciji Službe integralne sigurnosti Studentskog centra Rijeka, a u suradnji s Javnom vatrogasnom postrojbom Grada Rijeke i Zavodom za hitnu medicinu Primorsko-goranske županije održana je Vježba evakuacije i spašavanja u Studentskom naselju Trsat Rijeka. Vježba je organizirana kako bi se ponovila pravila ali i...
read more

Osiguranje WRC Croatia Rally 2023.g.

Djelatnici Zavoda za hitnu medicinu Primorsko-goranske županije su drugu godinu za redom sudjelovali u realizaciji medicinskog osiguranja WRC Croatia Rally 2023. koji se na području naše županije održao na lokaciji “Platak” I “Ravna Gora – Skrad” 22.travnja 2023.g. Prema sigurnosnim standardima bilo je nužno osigurati 5 timova T1 i dodatna 4 liječnika, ukupno 19 djelatnika za...
read more

Suradnja svih sastavnica CZ PGŽ

U sklopu zajedničkih aktivnosti svih sastavnica sustava CZ na području Primorsko-goranske županije Zavod za hitnu medicinu PGŽ je, 29.ožujka 2023.g., sudjelovao u edukaciji studenata Učiteljskog fakulteta. Tom prilikom je tim hitne studentima prezentirao opremu koju koristimo u svakodnevnom radu te upoznao studente s djelatnosti hitne medicine. 05.travnja 2023.g. u sklopu iste aktivnosti...
read more

Kongres hitne medicine 24.-26.03.2023.

Zavod za hitnu medicinu Primorsko-goranske županije je i ove godine, zajedno s KBC-om Rijeka i Medicinskim fakultetom, bio partner 7.Kongresa hitne medicine u organizaciji FOSS MedRi, koji se održao od 24.-26.03.2023. u Rijeci. Buduće kolege su kroz predavanja Senke Kajčić, dr.med.spec i Damira Rošića, dr.med.spec. upoznati s načinom rada u Zavodu, te s lijekovima koje koristimo u...
read more