1.simpozij hitne medicine u Osijeku

Od 12.-14. svibnja 2023.godine održan 1. simpozij hitne medicine u Osijeku na kojem je aktivno sudjelovalo 11 liječnika našeg Zavoda.

Simpozij je bio podijeljen u nekoliko cjelina:

  1. respiracija, dišni put i reanimatologija,
  2. akutna intraabdominalna zbivanja,
  3. akutni neurološki poremećaji i komatozna stanja,
  4. kardiovaskularne hitnosti,
  5. UTZ u hitnoj medicini,
  6. trauma i politrauma,
  7.  teške infekcije i COVID,
  8. toksikologija i hitni laboratorij.

Pet liječnika našeg Zavoda je imalo usmena izlaganja svojih radova, dok je preostalih 6 djelatnika imalo rad u obliku postera. Tijekom 3 dana kongresa usvojena su neka nova znanja, stekla su se nova poznanstva i otvorile brojne mogućnosti za daljnju suradnju.