Edukacija novih djelatnika za turističku sezonu 2019

U dane 29.-30.svibnja 2019.godine u Edukacijskom centru u Rijeci održana je edukacija novouposlenih djelatnika za rad u turističkoj sezoni 2019.godine. 

Na edukaciji je nazočilo ukupno 6 novih djelatnika, od čega su bila 4 doktora medicine i 2 medicinske sestre.

Edukaciju je vodila nacionalna instruktorica i voditeljica Edukacijskog centra Emilija Lazarević, bacc.med.techn., a gostujući predavači bili su još i prof.dr.sc. Karmen Lončarek, dr.med.spec., i Anđa Letić, bacc.med.techn., obje iz Zavoda za palijativnu medicinu KBC Rijeka, kao i nacionalna instruktorica Zavoda za hitnu medicinu PGŽ Senka Kajčić, dr.med.