Edukacija novozaposlenih doktora medicine

U Edukacijskom centru u Rijeci  održana je dvodnevna edukacija za šest novozaposlenih doktora medicine koji će započeti s radom u Zavodu za hitnu medicinu Primorsko-goranske županije.

Edukacija se održavala 05. I 07.travnja 2019.godine, a vodila ju je voditeljica Edukacijskog centra i nacionalna instruktorica Emilija Lazarević, bacc.med.techn.