Edukacija u ispostavi Cres

Edukacijska vježba obnove znanja i vještina za doktore medicine i medicinske sestre i medicinske tehničare izvanbolničke hitne medicinske službe koji su djelatnici ispostave Cres održana je od 08.-09.lipnja 2019.godine.

Edukaciji je pristupilo ukupno 6 polaznika od čega su 3 bila doktori medicine i 3 medicinske sestre/tehničari.

Vježbe su bile sukladne Edukacijskim programima u izvanbolničkoj hitnoj medicinskoj službi pa je Hrvatski zavod za hitnu medicinu izdao i odgovarajuće rješenje za provođenje ove edukacijske vježbe.

Edukaciju su vodili nacionalni instruktori Zavoda za hitnu medicnu PGŽ Senka Kajčić, dr.med. i Emilija Lazarević, bacc.med.techn.