Edukacija u Rijeci

U vremenu od 30.studenog do 02.prosinca 2018.g u Zavodu za hitnu medicinu Primorsko-goranske županije održana je edukacija za doktore medicine i medicinske sestre/tehničare iz više ispostava Zavoda za hitnu medicinu PGŽ.

To su bile osnovne edukacijske vježbe koje polaznicima omogućuju stjecanje kompetencija potrebnih za rad u timu na terenu, a bile su sukladne Edukacijskim programima u izvanbolničkoj hitnoj medicini.

Tečaju je pristupilo ukupno 12 djelatnika Zavoda, od čega je bilo 6 doktora/ca medicine i 6 medicinskih sestara/tehničara i svi su ga uspješno završili.

Tečaj su vodili nacionalni instruktori Zavoda za hitnu medicinu PGŽ: Senka Kajčić, dr.med., Milan Lazarević, dipl.med.techn. i Darko Stošić, bacc.med.techn.