Edukacija u Rijeci

U Nastavno edukacijskom centru u Rijeci je u vremenu od 17.-19.siječnja 2020.godine održana prva interna edukacija u novoj kalendarskoj godini za djelatnike Zavoda za hitnu medicinu PGŽ.

Edukaciji je pristupilo ukupno 6 djelatnika, od toga 4 doktora medicine i 2 medicinska tehničara. 

Edukacija je bila sukladna propisanim Edukacijskim programima u izvanbolničkoj hitnoj medicini pa je Zavod ishodovao i odgovarajuće Rješenje od strane HZHM-a.

Edukaciju su organizirali i vodili nacionalni instruktori Zavoda za hitnu medicinu PGŽ: voditeljica Nastavno edukacijskog centra Emilija Lazarević, mag.educ.rehab. te Senka Kajčić, dr.med. i Milan Lazarević, dipl.med.techn.