Edukacija vozača u Rijeci

Dana 27.rujna 2018.g u sjedištu Zavoda za hitnu medicinu PGŽ u Rijeci održana je edukacija vozača iz raznih ispostava Zavoda a kojoj je pristupilo 6 vozača. Radilo se o edukacijskim vježbama obnove znanja i vještina za vozače izvanbolničke hitne medicinske službe koje im omogućuju stjecanje i održavanje kompetencija kako bi doprinijeli timskom radu u zbrinjavanju hitnog pacijenta.

Edukacija je održana u skladu s odredbama Edukacijskih programa u izvanbolničkoj hitnoj medicini, pa je Zavod za hitnu medicinu PGŽ dobio odgovarajuće rješenje od strane Hrvatskog zavoda za hitnu medicinu.

Svi polaznici su uspješno završili edukaciju.

Edukaciju su vodili nacionalni instruktori Zavoda Milan Lazarević, dipl.med.techn. i Emilija Lazarević, bacc.med.techn.